312 Stappenplan: uitwerken van een communicatiecampagne

Document

De VSF wil een leidraad aanreiken bij het opzetten en uitwerken van een succesvolle communicatiecampagne. Via een e-brochure, die is opgebouwd als een praktisch stappenplan, loodsen we je achtereenvolgens door het strategisch proces, het verloop van de campagne en de eindevaluatie. Er komen ook voldoende concrete tips en goede voorbeelden aan bod.

Een communicatiecampagne is een spreiding van acties doorheen de tijd, die allen dezelfde boodschap uitdragen aan het doelpubliek. Hoe je zo'n communicatiecampagne moet aanpakken, zal afhangen van een aantal factoren: wie is het doelpubliek, wat is het beschikbare budget, wat wil je bereiken,...

Downloaden

Je kan na inloggen de documenten gratis downloaden.