317 VSF Perslijst

Tool

VSF-federaties kunnen gebruik maken van onze perslijst. De lijst wordt regelmatig geüpdatet en bevat meer dan 500 contactpersonen die specifiek in de sportjournalistiek actief zijn. Ze zijn aangesloten bij Sportspress.be (de Belgische Beroepsbond van Sportjournalisten) en zijn aan de slag bij de schrijvende pers (kranten, tijdschriften), klank- en beeldpers (fotografen, radio en televisie) en de nieuwe media.

Let wel, de perslijst bevat hoofdzakelijk algemene contactadressen uit de sportsector, dus geen sportspecifieke journalisten. Het is in ieder geval een perfecte aanvulling op je eigen journalistenlijst!

Deze lijst is enkel te downloaden door personen die geregistreerd zijn als medewerker van een federatie, lid van VSF.

Downloaden

Deze documenten zijn voorbehouden voor medewerkers van erkende federaties of andere organisaties, lid van VSF. Log in om deze documenten gratis te downloaden.