317 VSF Perslijst

Tool

VSF-federaties kunnen gebruik maken van onze perslijst. Hiermee willen we het onze leden gemakkelijker maken om met de pers te communiceren. De lijst wordt regelmatig geüpdatet en bevat meer dan 500 contactpersonen (beroepsleden, niet-beroepsleden, cameramannen en fotografen uit de sportsector).

Let wel, de perslijst bevat hoofdzakelijk algemene contactadressen uit de sportsector, dus geen sportspecifieke journalisten. Het is in ieder geval een perfecte aanvulling op je eigen journalistenlijst!

Deze lijst is enkel te downloaden door personen die geregistreerd zijn als medewerker van een federatie, lid van VSF.

Downloaden

Deze documenten zijn voorbehouden voor medewerkers van erkende federaties of andere organisaties, lid van VSF. Log in om deze documenten gratis te downloaden.