318 Exit-bevraging bij sportclubs

Tool

Het bevragen van clubs die hun lidmaatschap bij jouw federatie beëindigden, kan interessante informatie opleveren over de werking van jouw federatie.
VSF heeft via google forms een model-"exit-bevraging" ontwikkeld. Het is een basisbevraging die best uitgebreid en aangepast wordt. Zo is er bvb een vraag waarin gepeild wordt naar de tevredenheid (op 10 punten) over de algemene werking van de federatie. Het is interessanter om deze vraag op te splitsen naar verschillende deelgebieden in de werking zodat het cijfer meer gerichte informatie geeft.

Wat via deze pagina te downloaden is, is een PDF met printscreens van de bevraging. Deze is opgemaakt via Google Forms en een duplicaat ervan is op eenvoudig verzoek te verkrijgen (contacteer Leen - 09 243 12 90)

Downloaden

Je kan na inloggen de documenten gratis downloaden.