319a Sjabloon functionerings- en evaluatiegesprek

Functionerings- en evaluatiegesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers op vaste tijdstippen zorgen voor het verwerven van belangrijke inzichten en versterken de band tussen de organisatie en de werknemer. Een goed gevoerd functionerings- of evaluatiegesprek draagt bij aan een doeltreffend medewerkersbeleid wat op zijn beurt tot een efficiënter en effectiever beleid van de organisatie leidt.

  • Bij een functioneringsgesprek is er een dialoog tussen leidinggevende en medewerker. Het gesprek gaat over het functioneren van de medewerker én de leidinggevende en ook het functioneren van het team komt aan bod.
  • Bij een evaluatiegesprek evalueert de leidinggevende het werk van de medewerker over een bepaalde periode. Dit is dus meer een éénrichtingsgesprek, waarbij de leidinggevende de sterke punten maar ook de werkpunten van de medewerker overloopt. De vooropgestelde doelen en de (niet) realisatie ervan worden overlopen en er worden concrete afspraken gemaakt voor de toekomst.

Er wordt best per jaar een functionerings- én evaluatiegesprek gehouden, afzonderlijk (bv in juni functionering en in december evaluatie) of gecombineerd.

Hier kan je een model / sjabloon voor beide gesprekken downloaden van VSF.
En het model dat NOC*NSF aanreikt aan haar bonden voor functioneringsgesprekken.

Hier vind je een model voor functionerings-/evaluatiegesprekken met leidinggevenden.

Laatste update: 8 augustus 2018