319b Sjabloon functionerings- en evaluatiegesprek leidinggevende

Op vaste tijdstippen functionerings- en evaluatiegesprekken houden in je organisatie is belangrijk. Niet alleen tussen leidinggevenden en hun medewerkers, maar ook één of twee trapjes hoger. Afhankelijk van de grootte en structuur van je organisatie gaat dit over gesprekken tussen bestuurders en leidinggevenden / directeurs / managers of tussen managers (met hiërarchische relatie) onderling. Deze gesprekken zorgen voor het verwerven van belangrijke inzichten en het versterken van de band tussen de organisatie en manager(s). 

  Voor het gemak verwijzen we verder met het woord "leidinggevende" naar diegene die "onderwerp" is van het gesprek en "het bestuur" als de partij die het functioneren/evalueren uitvoert.

  • Bij een functioneringsgesprek is er een dialoog. Het gesprek gaat over het functioneren van de leidinggevende.
  • Bij een evaluatiegesprek wordt de leidinggevende geëvalueerd. Dit is dus meer een éénrichtingsgesprek, waarbij het bestuur de sterke punten maar ook de werkpunten van de leidinggevende overloopt. De vooropgestelde doelen en de (niet) realisatie ervan worden overlopen en er worden concrete afspraken gemaakt voor de toekomst.

  Er wordt best per jaar een functionerings- én evaluatiegesprek gehouden, afzonderlijk (bv in juni functionering en in december evaluatie) of gecombineerd.

  Hier kan je een model / sjabloon downloaden voor het

  • (functionerings- of evaluatie)gesprek zelf tussen bestuur en leidinggevende
  • verzamelen van input over de leidinggevende bij de medewerkers (ifv een "360°" benadering)

  Laatste update: 16 april 2019

   

  De Vlaamse Sportfederatie zit in een nieuw jasje!
  Zelfde team, zelfde spirit, zelfde ondersteuning.
  Voor sportfederaties én voor sportclubs (vroeger ‘Dynamo Project’).
  Vanaf nu onder één naam: de Vlaamse Sportfederatie.
  One team!

  Afbeelding
  Vlaamse Sportfederatie