325b Register van gegevensverwerking - ingevuld voorbeeld

Deze tool hoort bij de handleiding "GDPR op maat van je sportfederatie" (stap 4) en bevat een ingevulde template van register voor gegevensverwerking, als voorbeeld voor sportfederaties.

Het document is beveiligd en laat enkel het invullen van het document toe. Lees goed de uitleg in het eerste tabblad om vlot met het document te kunnen werken.

Deze handleiding is enkel te downloaden door personen die geregistreerd zijn als medewerker van een federatie, lid van VSF.
Sportclubs kunnen terecht op de website van het Dynamo Project, voor ondersteuning op maat van je sportclub.
Niet-leden die interesse hebben in onze handleiding en tools kunnen het GDPR ondersteuningspakket aankopen (€80 + btw), neem hiervoor contact op met Leen (09 243 12 90).