328 Aangifteformulier datalek

Deze tool hoort bij de handleiding "GDPR op maat van je sportfederatie" (stap 8) en bevat een model om een aangifte van een datalek te doen.

Deze tool is enkel te downloaden door personen die geregistreerd zijn als medewerker van een federatie, lid van VSF.