328 Aangifteformulier datalek

Tool

Deze tool hoort bij de handleiding "GDPR op maat van je sportfederatie" (stap 8) en bevat een model om een aangifte van een datalek te doen.

Deze tool is enkel te downloaden door personen die geregistreerd zijn als medewerker van een federatie, lid van VSF.

Downloaden

Deze documenten zijn voorbehouden voor medewerkers van erkende federaties of andere organisaties, lid van VSF. Log in om deze documenten gratis te downloaden.