329 Evaluatie DPO verplichting

Dit hoort bij de handleiding "GDPR op maat van je sportfederatie" (stap 9) en bevat een document om te evalueren of je al dan niet over een DPO moet beschikken in je federatie.

Deze handleiding is enkel te downloaden door personen die geregistreerd zijn als medewerker van een federatie, lid van VSF.
Sportclubs kunnen terecht op de website van het Dynamo Project, voor ondersteuning op maat van je sportclub.
Niet-leden die interesse hebben in onze handleiding en tools kunnen het GDPR ondersteuningspakket aankopen (€80 + btw), neem hiervoor contact op met Leen (09 243 12 90).

Overzicht updates:
- 10 april 2018: inperking van het document tot de basis. Bij twijfel > contact met een expert om de situatie meer tot in detail te bekijken