412 Overlegtool Transgenderpersonen in de Sport


Via deze tool willen we sportfederaties een hulpmiddel aanreiken om een eigen beleid rond transgendersporters stap voor stap proactief vorm te geven. Zo kan je de sportdeelname voor transgenders vergemakkelijken en ben je bovendien voorbereid op mogelijke vragen. Het is namelijk voor niemand aan te raden om onder tijdsdruk of ad hoc in regels of oplossingen te moeten voorzien.

Maak binnen je federatie een werkgroep en doorloop tijdens een overleg de tool. Door het beantwoorden van de doordachte vragen krijgt je beleid rond transgederspersonen binnen je sport vanzelf vorm.
Neem ook als gespreksbegeleider vooraf de nota "Hink-stap-sprong naar een inclusief beleid" van Annelies D'Espaillier vooraf door.
Tijdens het overlegmoment kan je gebruik maken van de begeleidende Powerpoint. De notities onder de dia geven je telkens wat extra duiding als begeleider van het overleg.

Neem in eerste instantie de handleiding door en ga aan de slag.

Succes!