501 Inspiratiepakket Officials

Met het inspiratiepakket “officials” wil de VSF de sportfederaties stimuleren en inspireren om meer concrete acties in functie van het beleid rond officials (scheidsrechters, juryleden, …) te ondernemen. Het pakket is een bundeling van good practices die door federaties zijn ontwikkeld en wordt geregeld aangevuld met andere (nieuwe) initiatieven van de federaties. Belangrijk om te benadrukken, is dat dit pakket slechts een bundeling is van losse acties. De keuze om een bepaalde actie in de praktijk te brengen, wordt best steeds gekaderd in het officialbeleid van de federatie.

In het pakket worden de good practices onderverdeeld in vijf thema’s, hoewel sommige acties onder verschillende aspecten thuis horen:

  • Instroom van officials
  • Behoud van officials
  • Kwaliteit en opleiding van officials
  • Respect voor officials
  • Spelregelkennis van officials (en anderen)