Statuten

Zoals in elke vereniging zonder winstoogmerk, vindt men de algemene principes van de werking van de Vlaamse Sportfederatie  terug in haar statuten, die werden opgesteld conform de vzw-wetgeving en de bepalingen van het decreet op de sportfederaties.

Open hier onze statuten.