Ethisch Sporten

De VSF maakt in haar huidige beleidsperiode opnieuw werk van sport en ethiek door, in samenwerking met het Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport (ICES), goede voorbeelden, infosessies en workshops rond ethiek aan te bieden.

Als we met sport (en dus mensen) bezig zijn, handelen we steeds binnen een ethisch kader. Het ethisch kader gaat ruimer dan het juridisch kader. Het juridisch kader behandelt “harde onderwerpen” zoals Doping (decreet van 13 juli 2007 inzake medisch...Lees meer
De erkende sportfederaties zijn decretaal verplicht om rond gezond en ethisch sporten inspanningen te leveren (decreet gezond en ethisch sporten). De verplichtingen rond ethisch sporten zijn vrij algemeen geformuleerd. De Vlaamse regering legde...Lees meer
Vanaf 1 januari 2011 werkten de erkende Vlaamse sportfederaties rond één of meerdere ethische thema's initiatieven uit. Verschillende sportfederaties waren reeds hiervoor actief rond ethiek in de sport. Deze mooie initiatieven kan de VSF alleen maar...Lees meer
De Panathlonverklaring over ethiek in de jeugdsport is een belangrijk charter rond de rechten van het kind in de sport. De verklaring is opgebouwd uit vijf grote thema's: het uitdragen van positieve waarden, het bannen van alle vormen van...Lees meer
Een heleboel kinderen en jongeren beleven elke dag fijne sportmomenten. Dat gebeurt natuurlijk het liefst op een veilige manier. Een belangrijk aspect daarbij is de lichamelijke en seksuele integriteit . Als sportbegeleiders moeten we de...Lees meer