Panathlonverklaring

De Panathlonverklaring over ethiek in de jeugdsport is een belangrijk charter rond de rechten van het kind in de sport. De verklaring is opgebouwd uit vijf grote thema's:

  1. het uitdragen van positieve waarden,
  2. het bannen van alle vormen van discriminatie,
  3. het nemen van preventieve en curatieve maatregelen,
  4. het verwelkomen van sponsors in overeenstemming met de hoofddoelstellingen van jeugdsport,
  5. het onderschrijven van het Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport. 

Ik wil de Panathlonverklaring ondertekenen

Organisaties en personen kunnen de Panathlonverklaring voortaan digitaal ondertekenen via www.ethischsporten.be/panathlonverklaring. Na registratie verschijnt de ondertekening meteen online op de lijst met ondertekenaars. Deze lijst geldt als de enige officiële lijst met ondertekeningen voor Vlaanderen. Per mail krijgen ondertekenaars een persoonlijk attest toegestuurd dat gebruikt kan worden voor promotie of als bewijsstuk voor een subsidiedossier.