Gezond Sporten

De VSF ondersteunt haar leden-sportfederaties op het vlak van de opvolging en implementering van de Vlaamse en internationale dopingreglementeringen. Daarnaast is er in de huidige beleidsperiode ook aandacht voor het ruimere thema "gezond sporten".

Elke erkende Vlaamse sportfederatie moet voldoen aan het "Gezond en ethisch sporten-decreet" (20 december 2013). Het GES-decreet focust op vlak van gezond sporten op een beleid van de federatie. Er is geen focus op rapportering. De overheid verwacht...Lees meer
Op 14 november 2012 werd het nieuwe Vlaamse antidopingdecreet van kracht. De laatste wijziging van dit decreet dateert van 19 december 2014, waarbij het Antidopingdecreet werd aangepast aan de nieuwe WADA Code. Het gecoördineerde Antidopingdecreet...Lees meer
Een belangrijke doelstelling van het Vlaamse sportbeleid is zo veel mogelijk mensen stimuleren om regelmatig en gezond te sporten. Onderzoek heeft immers uitgewezen dat meer bewegen en sporten ons fitter en gezonder maakt en meer gezonde levensjaren...Lees meer
Sportwijs is een website die tips en zelftests bundelt op vlak van sport, drugs en alcohol.Lees meer