Management van de sportfederatie

De VSF is ervan overtuigd dat een sterke sportfederatiesector ook een sterke interne werking en organisatie van de federaties vereist. We ondersteunen onze leden door gerichte, praktische ondersteuning in verschillende subthema's.

Achter de “output” van een sportfederatie (competities, evenementen, bijscholingen,…) zit een volledige organisatorische vzw-werking die liefst zo effectief en efficiënt mogelijk “gemanaged” wordt. In deze categorie vind je alle informatie en tools...Lees meer
Voor het uitbouwen van een goede werking, is het essentieel dat een federatie goed bestuurd wordt. In het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector worden de Vlaamse sportfederaties...Lees meer
Varen zonder duidelijke koers is ondoeltreffend en soms zelfs gevaarlijk. Dit thema bundelt alles rond strategie en beleidsplanning bij sportfederaties. De tijd waarin strategisch management enkel voor grote, "for-profit" organisaties van belang was...Lees meer
Financieel management is zoals voor alle organisaties ook voor sportfederaties van cruciaal belang voor de uitbouw van een goede werking. Je vindt hier een overzicht van financieringsmogelijkheden voor sportfederaties (en -clubs) via...Lees meer
Sportfederaties hebben naast hun sportieve taken ook een belangrijke rol te spelen als werkgever. Het voeren van een efficiënt personeelsbeleid is één van de sleutels tot een succesvolle organisatie. Personeelsleden zijn binnen een organisatie zeer...Lees meer
Je wil een groot en divers publiek bereiken. Goede communicatie is daarbij essentieel. Promotie voeren, activiteiten in de kijker plaatsen,... het vraagt een creatieve en doordachte aanpak. Om je communicatiebeleid vorm te geven, reiken we je enkele...Lees meer