Sport voor Allen

Sport voor Allen is één van de twee pijlers van ons sportbeleid. Het is de pijler die ervoor zorgt dat anderhalf miljoen Vlamingen aangesloten zijn bij een sportclub, die werk maakt van sportpromotie en doelgroepenbeleid, die inzet op sportinnovatie en die via zowel sportfederaties, lokale overheden als andere partners tot uiting komt.

Mensen in armoede, etnisch-culturele minderheden, senioren en personen met een handicap vormen het VSF-doelgroepenbeleid voor deze beleidsperiode.

De VSF engageert zich eveneens om het aspect "laagdrempelige sportclub" verder uit te werken. Ook behandelen we hier projectsubsidies voor sportfederaties, de Week van de Sportclub en andere aspecten van Sport voor Allen.

Als sportfederatie is het belangrijk om na te denken over een totaalaanbod. Heb ik een visie op jeugdbeleid? Is het normaal dat we zo weinig personen uit etnisch culturele minderheden in onze clubs zien? Welke ondersteuning geven wij voor clubs die...Lees meer
Sport is omgaan met mensen. Mensen veranderen en dus verandert sport mee. Sportfederaties en sportclubs die een sterke werking willen neerzetten moeten daarom mee evolueren. Heel wat federaties werken momenteel op een innovatieve manier rond sport...Lees meer
VTS, de Vlaamse Trainersschool, is officieel erkend als uitvoerend orgaan om de decretale opdracht van het Bloso inzake sportkaderopleiding in Vlaanderen te realiseren.Lees meer