Sportbeleid

De VSF streeft naar een sterke vertegenwoordiging van de sportfederatiesector, via een vertegenwoordiging in de organen die een belangrijke impact hebben op sporttakoverschrijdende beleidsbeslissingen. Voor deze vertegenwoordiging duidt de VSF, waar relevant, inhoudelijk sterke vertegenwoordigers aan en verzamelen we input bij onze leden.

De Vlaamse Sportfederatie vzw is voor het sportbeleid in Vlaanderen de gesprekspartner wanneer het gaat om de georganiseerde sportsector, de Vlaamse sportfederaties en hun sportclubs. Sport is een gemeenschapsbevoegdheid. De Vlaamse Regering voert...Lees meer
Gemeentelijke en stedelijke sportdiensten De gemeentelijke en stedelijke sportdiensten zijn de regisseurs van het lokaal sportbeleid. Zij ondersteunen de sportclubs in hun werking (financieel, inhoudelijk, promotioneel,...) en bieden complementair...Lees meer
Deelnemen aan een Europees project, waarom en hoe doe ik dat? Wat doet de EU wel en wat doet ze niet voor de sport? Welke steun kan ik van EU Sport Link verwachten? Hier vind je antwoorden op deze vragen.Lees meer