EU Sport Link

EU Sport Link verbindt de Vlaamse sportfederaties, de lokale besturen voor de sport en de sportclubs met de sportactoren in de andere Europese landen én met de sportactoren die op Europees niveau werken. Informeren, begeleiden en belangenbehartiging staan hierbij centraal.

EU Sport Link is een initiatief van de Vlaamse Sportfederatie (VSF) en het Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB).

Ook andere sport(gerelateerde) actoren dan de sportfederaties, de lokale besturen voor de sport en de sportclubs kunnen soms een beroep doen op EU Sport Link.

Contactgegevens

Philippe.DeWitte@eusportlink.be
M +32 (0)485 19 83 43
T +32 (0)9 243 12 98 (VSF)
p/a Huis van de Sport, Zuiderlaan 13, 9000 Gent