Het Europees sportbeleid

Bevoegdheden van de EU inzake sport

Met het Verdrag van Lissabon (2009) is sport voor het eerst een bevoegdheid van de EU. In artikel 6 en artikel 165 van dit verdrag verklaart de EU zich bevoegd op vlak van sport en wordt het belang van de promotie van sport door de EU benadrukt.

Het EU-sportbeleid in de EU-beleidsperiode 2014-2020

De beslissing over het EU-sportbeleid 2014-2020 zit vervat in de Verordening nr. 1288/2013 van het Europees Parlement en de Raad in het Publicatieblad van de Europese Unie van 11 december 2013. Voornamelijk de artikels 16 en 17 van deze verordening zijn belangrijk voor de sport.

De EU-instellingen en hun betrokkenheid met sport

De EU werkt met beleidsperiodes van 7 jaar. De huidige beleidsperiode loopt van 1 januari 2014 tot 31 december 2020. Sport maakt in die beleidsperiode 2014-2020 voor het eerst formeel deel uit van het EU-beleid. De opmaak van het EU-sportbeleid is voornamelijk een samenwerking tussen 3 EU-instellingen.