Vlaams sportbeleid

De Vlaamse Sportfederatie vzw is voor het sportbeleid in Vlaanderen de gesprekspartner wanneer het gaat om de georganiseerde sportsector, de Vlaamse sportfederaties en hun sportclubs.

Sport is een gemeenschapsbevoegdheid. De Vlaamse Regering voert een eigen beleid rond sport  en zet beleidsinstrumenten in, zowel voor breedtesport (sport voor allen) als voor topsport. Sinds juni 2009 is Philippe Muyters de Vlaamse minister bevoegd voor sport. Het beleid van de minister is opgebouwd rond acht pijlers. Het beleid dat de minister tijdens de legislatuur 2014-2019 voert, staat beschreven in de beleidsnota en de jaarlijkse beleidsbrief.

Het Vlaamse sportlandschap is opgedeeld in verschillende (publieke en private) structuren. Belangrijke actoren zijn:

Lees er meer over in deze presentatie sportstructuren.

Hieronder vind je de belangrijkste decreten binnen het Vlaams sportbeleid. Naast deze regelgeving is er uiteraard nog andere niet sportgebonden regelgeving waar je als sportfederatie rekening moet mee houden (bv. vzw-wetgeving, SABAM/BV, wetgeving...Lees meer
Binnen de facultatieve beleidsfocus Jeugdsport kan de sportfederatie een jeugdsportproject opstellen. Dat jeugdsportproject moet de kwaliteit van de jeugdsportwerking in de sportclubs verhogen, met bijzondere aandacht voor de verhoging van de...Lees meer
Pesticiden vormen een bedreiging voor het milieu, de waterkwaliteit en de instandhouding van duurzame waterreserves. Daarnaast betekenen ze ook een gevaar voor onze gezondheid, en vooral die van kwetsbare groepen. Vanuit die bezorgdheid is het...Lees meer

Nieuws Vlaams sportbeleid