Sportclubondersteuning

Sportclubs vormen de hoeksteen van de kwalitatieve en duurzame sportbeleving. Door sportclubondersteuning kunnen sportfederaties de band met hun leden behouden en versterken. De VSF wil tijdens deze beleidsperiode dan ook haar leden-sportfederaties stimuleren om in te zetten op innovatieve en duurzame initiatieven, zodat sportclubondersteuning op het terrein echt zichtbaar wordt.

Op deze pagina's lees je meer over een gemeenschappelijk referentiekader ontwikkeld in samenwerking met de Vlaamse overheid en ISB. Verder kan je ideetjes opdoen in het inspiratiepakket sportclubondersteuning.

Als sportfederatie is het cruciaal om een duidelijke visie te hebben op sportclubondersteuning. Het is daarnaast belangrijk om te weten wat andere actoren op vlak van sportclubondersteuning doen. En om te weten wat jouw en hun sterktes zijn. Om op...Lees meer
Met het inspiratiepakket "sportclubondersteuning" wil de VSF de Vlaamse sportfederaties stimuleren en inspireren om meer concrete actie in functie van sportclubondersteuning te ondernemen. Het pakket is een bundeling van concrete voorbeelden,...Lees meer
Sportclubondersteuning is volop in evolutie. De manier waarop we sportclubs vandaag en in de toekomst moeten ondersteunen, verandert. Er is een heleboel kennis en expertise rond sportclubondersteuning aanwezig maar deze blijft vaak onder de radar...Lees meer
Doe jij aan sportclubondersteuning? Legt jouw federatie clubbezoeken af? Dan heeft de VSF iets uitermate interessant in petto voor jou! We horen vaak dat clubbezoeken nuttig zijn, maar geen blijvend effect hebben. En dat het moeilijk is om clubs...Lees meer