Topsport

De VSF vertegenwoordigt de topsportfederaties naar het beleid toe. Dat gebeurt zowel via twee structurele organen (Task Force topsport en Stuurgroep topsport) als via informeel overleg.

VSF-bestuurslid Lode Grossen (Algemeen manager GymFed) vertegenwoordigt de topsportfederaties in de Task Force topsport. VSF-bestuurslid Koen Umans en directeur Sport Sophie Cools zijn afgevaardigden voor de federaties in de Stuurgroep topsport.

Het Vlaams topsportbeleid stoelt op twee belangrijke documenten: het decreet sportfederaties en uitvoeringsbesluit topsport enerzijds, en het Topsportactieplan Vlaanderen anderzijds. Via de website van Sport Vlaanderen vind je info over het Topsportactieplan Vlaanderen, de Task Force en Stuurgroep topsport. Daarnaast vind je er informatie over projecten voor topsporters en trainers, sportwetenschappelijke ondersteuning, enz.