Directeur Sportkaderopleiding (DSKO) - Vlaamse Judofederatie vzw

Geldig tot: 
13.04.20
Federatie: 
Vlaamse Judofederatie Vzw
Inleiding: 

We willen als Vlaamse Judofederatie vzw inzetten op professionalisme, kwaliteit, innovatie en willen streven naar Judo voor Allen, iedereen op zijn niveau. We willen onze clubs ondersteunen en een familie zijn voor alle judoka’s en vrijwilligers en dit volgens de waarden van onze federatie, m.n. respect, sportiviteit, veiligheid, teamgeest en innovatie. Onder kwaliteit verstaan we zeker ook een goede opleiding en ondersteuning van onze trainers die de nodige basis voorzien om de judoka’s op elk niveau te kunnen begeleiden. Daarom zijn we op zoek naar een gepassioneerde Directeur Sportkaderopleiding. Je bent bij voorkeur een Master of Bachelor LO met specialisatie judo (VTSdiploma) of houder van een door het departement Onderwijs erkend pedagogisch getuigschrift én van het hoogste VTS-diploma in het judo. Kortom, je hebt heel wat expertise in het lesgeven van judo. De VTS en alle partners in de denkcelwerking hebben alle vertrouwen in jou als DSKO. De opleiding van de toekomstige judoka’s ligt in jouw handen. Je bent op de hoogte van alle recente ontwikkelingen binnen het judo en je hebt kennis van de sportwereld in het algemeen en sportkaderopleiding in het bijzonder. Daarom heb je best reeds ervaring als VTS-docent of als denkcellid.

Je taken: 
 • Inhoud controleren en evalueren van de sporttakspecifieke opleidingen en bijscholingen volgens het stappenplan opgesteld door de pedagogische cel:

o Uitwerken van de ontwikkelingslijn in nauwe samenwerking met de verschillende actoren (VTS, CGT, CJvA, Topsport);
o Opstellen (of herwerken) van de opleidingsstramienen;
o Bepalen van de ideale opleidingsstructuur;
o Actief inhoudelijk sturen van de screening van de opleidingen op basis van het generieke competentierooster en de screeningsprocedure;
o Permanent (inhoudelijk) evalueren van de sportspecifieke cursusteksten in samenwerking met de pedagogische cel (incl. afstemming op de basismodule ‘Algemeen Gedeelte’) en verzorgen van de uniforme lay-out;
o Ontwikkelen van didactisch ondersteunende middelen;
o Vastleggen van evaluatiecriteria;
o Rekruteren, begeleiden, en evalueren van (nieuwe) docenten (op sporttechnisch gebied) en de cursusverantwoordelijken;
o Jaarlijks organiseren van een docentenbijscholing;
o Coördineren van de lopende cursusorganisaties en de programmatie van deze voor het volgende jaar.

 • Coördineren van de opmaak van de lessenroosters in de VOTAS-databank, in samenspraak met de cursusverantwoordelijken en betrokken denkcelsecretaris en het opstellen van de scorelijsten;
 • Coördineren en organiseren van sporttakspecifieke bijscholingen en clinics;
 • Fungeren als voorzitter van de jury bij examens en herexamens;
 • Steekproefsgewijs inspecteren van de cursusorganisaties ter plaatse om de kwaliteit van de opleidingen te bewaken;
 • Initiatief nemen voor het opstellen van een 4-jaarlijks opleidingsplan m.b.t. de werking van de betrokken denkcel (in synergie met de beleidsplannen);
 • Opstellen van een werkverslag van het voorbije jaar;
 • Permanent overleggen met het VTS-secretariaat: denkcelsecretaris, pedagogische cel, inspectiecel;
 • Opvolgen van de taken zoals beschreven in de beroepsprocedure;
 • Plannen, voorzitten en verzorgen van de noodzakelijke follow-up (inhoudelijk en administratief) van werkvergaderingen in het kader van bovenvermelde opdrachten;
 • Verplicht aanwezig zijn bij de DSKO-bijeenkomsten, Dag van de VTS-medewerker en Dag van de Trainer.
Je profiel: 
 • Je bent een teamplayer met een hart voor de sport en hebt ervaring met VTS;
 • We hopen alvast een echte judo purist te mogen begroeten met een interessante, vooruitstrevende visie die strookt met die van de topsport.
 • Je bent stressbestendig en energiek en weet jouw visie over te brengen;
 • Bachelor/master LO en/of pedagogisch diploma;
 • Een VTS trainer A diploma is een vereiste (liefst in judo);
 • Je hebt een engagement op lange termijn;
 • Je bent in het bezit van rijbewijs B;
 • Je bent een organisatietalent en werkt nauwkeurig en dit op een autonome wijze;
 • Je bent flexibel en bereid tot occasioneel avond- en weekendwerk;
 • Goede kennis van Microsoft Office.
Wij bieden: 
 • Een contract 0,5 VTE voor onbepaalde duur met een verloning volgens barema PC 329.01 A111.
 • Mogelijkheid om onder het statuut van verenigingswerk te komen werken;
 • Een gevarieerd takenpakket met hoge verantwoordelijkheid (trainersopleiding is een heel belangrijk onderdeel van de VJF);
 • Een goede opvolging van VTS en steun van ervaren collega’s;
 • Maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering.
Geïnteresseerd: 

Plaats tewerkstelling: Warandestraat 1A, 9240 Zele, vanaf 01/09/2020 verhuizen we naar Oudenaardsesteenweg 837, 9420 Erpe-Mere.

Meer informatie over deze vacature via operationeel manager Sophie Block.

Solliciteren kan tot 13/04/2020. Bezorg jouw CV en motivatiebrief aan Sophie Block via Sophie.Block@vjf.be.