Directeur - Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid

Geldig tot: 
23.08.19
Inleiding: 

Aan de slag in een professionele vereniging met een maatschappelijk doel
Het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB) is de ledenvereniging en het dienstverlenend kenniscentrum voor iedereen die bezig is met sport in steden en gemeenten in Vlaanderen en Brussel.
ISB is een autonome, stevige en ambitieuze organisatie met twaalf medewerkers en een uitgebreid netwerk van bestuurders en actieve leden. ISB is een gewaardeerde middenveldspeler in het Vlaamse en lokale beleid en kan rekenen op een sterke ledenbetrokkenheid. Je werkt voor een vereniging met een maatschappelijk relevante ambitie en draagt bij aan een sterk lokaal sportbeleid in steden en gemeenten in Vlaanderen en Brussel. Samen voor een sterk lokaal sportbeleid, met en voor sport, is onze collectieve ambitie.

Je taken: 

Je functie omvat volgende vier kernverantwoordelijkheden en -functiedomeinen:

1. Je coördineert en leidt de werking van ISB als ledenvereniging
•Als directeur ben je verantwoordelijk voor de realisatie van de collectieve ambitie van ISB. Je doet dit via performante jaaractie- en projectplannen, begrotingen en invulling van de beheersovereenkomst van ISB met de Vlaamse Overheid.
•Vanuit een eigen sterke visieontwikkeling, faciliteer je een sterke visie samen met de ISB-bestuursleden, vrijwilligers en de professionele medewerkers.
•Vanuit een heldere kijk op sportbeleid en lokale besturen ben je de centrale spil om de lobby, partnerships en dienstverlening van ISB vorm te geven, rekening houdend met brede toekomstige maatschappelijke en bestuurlijke tendensen.
•Je werkt in tandem met de ISB-kernbestuurders en rapporteert aan de raad van bestuur.

2. Je ondersteunt de leden van ISB en de sector van lokaal sportbeleid
In samenspel met externe experten en je collega’s en vanuit je eigen ervaring en expertise, ondersteun je iedereen in steden en gemeenten bezig met sport. Dat doe je via het vormgeven van projecten, opleidingen, kennisdeling, begeleidingstrajecten en via vertegenwoordiging van de ISB-leden omtrent diverse thema’s rond lokaal sportbeleid.

3. Je coacht de kenniswerkers van het ISB-team in hun projecten en activiteiten
Als directeur van ISB als kenniscentrum en ondersteuner ben je coach, klankbord en motivator van een sterk en ervaren team van kenniswerkers met diverse expertises in lokaal sportbeleid. Je zorgt voor een gezond evenwicht tussen beheersen en begeesteren, steeds met de collectieve ambitie en waarden van ISB als toetsingskader.

4. Je geeft leiding aan en coördineert de werking van het ISB-team
Je bent verantwoordelijk voor het personeelsbeleid van het ISB-team van twaalf medewerkers, bestaande uit staf, projectmedewerkers en verenigingsprofessionals op het vlak van communicatie, events, kennismanagement, administratie en boekhouding. Je coördineert de dagelijkse werking en inzet van middelen.

Je profiel: 

Kennis en vaardigheden
• Je kan duurzaam relaties opbouwen en onderhouden met mensen en organisaties
• Je hebt ervaring in coaching van mensen en het faciliteren van processen. Je kan en hebt ervaring met leiding geven, delegeren en het coördineren van medewerkers en het coachen en motiveren van vrijwilligers. Kortom, je bent een people manager
• Je hebt kennis van en ervaring met Vlaams (en ev. Europees) en lokaal sportbeleid en de bijhorende instanties en actoren
• Je hebt kennis van en feeling met de werking van lokale besturen, andere overheden en politieke niveaus
• Je hebt kennis van en feeling met de werking van een vzw, ledenvereniging of sectororganisatie
• Je hebt aantoonbare praktijkervaring met beleidsplanning, project- en contractmanagement en financieel management, zowel bedrijfsmatig als met subsidies
• Je denkt conceptueel en kan die concepten concretiseren
• Je kan helder, motiverend en duidelijk communiceren (schriftelijk en mondeling)
• Je kan jezelf zelfstandig permanent ontwikkelen vanuit je intrinsieke drijfveren en rekening houdend met de uitdagingen van de organisatie
Attitude
• Je gelooft in de kracht van lokale besturen én in de kracht van het collectief van een ledenvereniging
• Je kijkt naar sport met een brede en maatschappelijke blik
• Je bent een integer persoon met verantwoordelijkheidszin
• Je bent volhardend naar visie en doelstellingen en wendbaar en flexibel in de dagelijkse praktijk
Verbinden en bruggen bouwen zit in je DNA
• Je bent coachend en faciliterend ingesteld om medewerkers, vrijwilligers en leden te versterken
• Je bent resultaatgericht en wil impact realiseren
• Je bent empathisch, positief en toekomstgericht ingesteld
• Je bent zelfbewust en intrinsiek gemotiveerd om jezelf steeds persoonlijk te ontwikkelen

Wij bieden: 
  • Een job in een sterke, stabiele en ambitieuze organisatie met een centrale positie in het sportieve/socioculturele middenveld in Vlaanderen
  • Een voltijdse overeenkomst van onbepaalde duur
  • Je werkt in een 39 urenweek waarbij af en toe avondwerk gevraagd is. Je kan werken in glijdende uren, beschikt over thuiswerkmogelijkheden en over minstens 30 verlofdagen (naast de wettelijke feestdagen)
  • Verloning volgens weddeschaal L1 (PC 329) rekeninghoudend met je ervaring. Je kan genieten van enkele extra legale voordelen
  • Indiensttreding vanaf ten vroegste oktober 2019 en uiterlijk januari 2020
  • In overleg met het bestuur, de huidige medewerkers en de afscheidnemend directeur zal ondersteuning worden voorzien bij de inwerkperiode
Geïnteresseerd: 
  • Hoe solliciteren

• Bezorg je cv en een motivatiebrief voor deze functie per e-mail aan cindy.winters@leuven.be (voorzitter ISB) met de vermelding ‘sollicitatie directiefunctie’, uiterlijk vrijdag 23 augustus 2019 om 12 uur
• In je motivatiebrief op maat van deze functie verwachten we minstens je motivatie voor volgende 2 aspecten van de functie:
           1. Een job in een ledenvereniging
           2. Werken rond lokaal sportbeleid
Procedure
• Een eerste selectie van de kandidaten zal gebeuren op basis van cv en motivatiebrief
• Vervolgens zal een eerste gesprek plaatsvinden op vrijdag 13 september of maandag 16 september (als je op basis van cv of motivatiebrief wordt uitgenodigd voor deze ronde, gelieve je een van die data vrij te houden)
• Assessment bij een extern bureau (voor een selectie van kandidaten uit de eerste gespreksronde)
• Tweede gespreksronde
• Definitieve beslissing is voorzien in oktober 2019
Vragen
• Met vragen kan je terecht bij cindy.winters@leuven.be (voorzitter ISB) en david.nassen@isbvzw.be (huidig directeur ISB)
• We zetten ons maximaal in om vertrouwelijkheid te garanderen omtrent je sollicitatie of interesse