Het Bestuursorgaan komt maandelijks samen. Hieronder kan je telkens het verslag van de vergadering raadplegen. De verslagen zijn enkel te downloaden door personen die geregistreerd zijn als medewerker van een federatie, lid van VSF.