De Algemene Vergadering komst minstens éénmaal per jaar samen. Hieronder kan je telkens het verslag van de vergadering raadplegen. De verslagen zijn enkel te downloaden door personen die geregistreerd zijn als lid van VSF.