Vertegenwoordiging

OVERLEGORGAANVERTEGENWOORDIGERS
Sectorraad SportRobin Ramakers (VSF)
Koen Hoeyberghs (Volley Vlaanderen)
Jessica De Smet (Parantee-Psylos vzw)
Alain Lescrauwaet (Wind en Watersport Vlaanderen)
Ilse Arys (GymFed)
Stuurgroep Vlaamse TrainersschoolRobin Ramakers (VSF)
Lode Grossen (GymFed)
Micha Vanlessen (FROS Multisport Vlaanderen)
Taskforce Vlaamse Trainersschool

Els Coppieters (GymFed)
David Dewandel (Zwemfed)

Task Force TopsportLode Grossen (Gymfed)
VSF-vertegenwoordiger te bepalen
Stuurgroep TopsportVSF-vertegenwoordiger te bepalen
Koen Umans (Basketbal Vlaanderen)
Begeleidingscommissie globaal topsportconvenant Lode Grossen (VSF)
+ een vertegenwoordiger van alle federaties met een topsportschool + BVLO
Werkgroep sport van de Begeleidingscommissie globaal topsportconvenant Lode Grossen (VSF)
+ een vertegenwoordiger van alle federaties met een topsportschool
Werkgroep onderwijs van de Begeleidingscommissie globaal topsportconvenantLode Grossen (VSF)
Selectiecommissie globaal topsportconvenantRobin Ramakers (VSF)
Strategisch lerend netwerk Ethisch SportenRobin Ramakers (VSF)
Raad van Bestuur SociareLode Grossen (VSF)
Overleg koepelfederaties SociarePieter Hoof (VSF)
Effectief lid Vlaams Steunpunt VrijwilligerswerkLien Berton (VSF)
Effectief lid en lid Bureau van de Hoge Raad voor VrijwilligersLien Berton (VSF)
InterSectoraal Overleg Cultuur Lien Berton (VSF)
Kerngroep de Verenigde VerenigingenRobin Ramakers (VSF)
Raad van Bestuur Sportwerk Vlaanderen

Pieter Hoof (VSF)
Sonja Deneyer (GymFed)
Jessica De Smet (Parantee-Psylos)
Alain Lescrauwaet (Wind en Watersport Vlaanderen)
Paula Vanhoovels (Vlaamse Atletiekliga)

Algemene Vergadering G-sport VlaanderenTine Van Bossuyt (VSF)
Nationaal Platform MatchfixingRobin Ramakers (VSF)
Bezwarencommissie decreetLien Berton (VSF)
Raad van Bestuur Centrum Ethiek in de SportRobin Ramakers (VSF)
Bram De Bock (Paardensport Vlaanderen)
Raad van Bestuur RisicovechtsportplatformRobin Ramakers (VSF) 
Raad van Bestuur EU SportlinkLudwig Peetroons (VAL)
Martine Verheyen (FROS)
Raad van Bestuur MOEVLudwig Peetroons (VAL)
Beoordelingscommissie beleidsfocussenPieter Hoof (innovatie) (VSF)
Leen Magherman (jeugdsport) (VSF)
Tine Van Bossuyt (laagdrempelig sporten) (VSF)
Beoordelingscommissie bovenlokale sportinfrastructuurRobin Ramakers (VSF)
Overlegplatform voor waterrecreatie, -sport en toerisme voor waterwegen en kust in VlaanderenAlain Lescrauwaet (Wind en Watersport Vlaanderen)
Stakeholdersoverleg sport (Vlaamse Milieu Maatschappij)Marc Verneirt (Golf Vlaanderen)
Stuurgroep Matchmaker sport en bedrijvenJérémie Deroo (VSF)
Beleidsnetwerk inclusie in en door sportRobin Ramakers (VSF)