Vertegenwoordiging

OVERLEGORGAAN VERTEGENWOORDIGERS
Sectorraad Sport Robin Ramakers (VSF)
Koen Hoeyberghs (Volley Vlaanderen)
Jessica De Smet (Parantee-Psylos vzw)
Alain Lescrauwaet (Wind en Watersport Vlaanderen)
Ilse Arys (GymFed)
Stuurgroep Vlaamse Trainersschool Robin Ramakers (VSF)
Lode Grossen (Zwemfed)
Micha Vanlessen (FROS Multisport Vlaanderen)
Taskforce Vlaamse Trainersschool

Els Coppieters (GymFed)
David Dewandel (Zwemfed)

Task Force Topsport Koen Umans (Basketbal Vlaanderen)
Lies Vlamynck (Paardensport Vlaanderen)
Stuurgroep Topsport Koen Umans (Basketbal Vlaanderen)
VSF-vertegenwoordiger te bepalen
Begeleidingscommissie globaal topsportconvenant  Lode Grossen (Zwemfed)
+ een vertegenwoordiger van alle federaties met een topsportschool + BVLO
Werkgroep sport van de Begeleidingscommissie globaal topsportconvenant  Lode Grossen (Zwemfed)
+ een vertegenwoordiger van alle federaties met een topsportschool
Werkgroep onderwijs van de Begeleidingscommissie globaal topsportconvenant Lode Grossen (Zwemfed)
Selectiecommissie globaal topsportconvenant Robin Ramakers (VSF)
Strategisch lerend netwerk Ethisch Sporten Robin Ramakers (VSF)
Bestuursorgaan Sociare Lode Grossen (Zwemfed)
Overleg koepelfederaties Sociare Pieter Hoof (VSF)
Algemene Vergadering Sociare Pieter Hoof (VSF)
Algemene Vergadering Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk Lien Berton (VSF)
Effectief lid en lid Bureau van de Hoge Raad voor Vrijwilligers Lien Berton (VSF)
InterSectoraal Overleg Cultuur  Lien Berton (VSF)
Kerngroep de Verenigde Verenigingen Robin Ramakers (VSF)
Bestuursorgaan Sportwerk Vlaanderen

Pieter Hoof (VSF)
Sonja Deneyer (GymFed)
Jessica De Smet (Parantee-Psylos)
Alain Lescrauwaet (Wind en Watersport Vlaanderen)
Paula Vanhoovels (Vlaamse Atletiekliga)

Algemene Vergadering G-sport Vlaanderen Tine Van Bossuyt (VSF)
Nationaal Platform Matchfixing Robin Ramakers (VSF)
Bezwarencommissie decreet Lien Berton (VSF)
Bestuursorgaan Centrum Ethiek in de Sport Robin Ramakers (VSF)
Bram De Bock (Paardensport Vlaanderen)
Bestuursorgaan Risicovechtsportplatform Robin Ramakers (VSF)
Bestuursorgaan EU Sportlink Ludwig Peetroons (VAL)
Martine Verheyen (FROS)
Bestuursorgaan MOEV Ludwig Peetroons (VAL)
Beoordelingscommissie beleidsfocussen Pieter Hoof (innovatie) (VSF)
Leen Magherman (jeugdsport) (VSF)
Tine Van Bossuyt (laagdrempelig sporten) (VSF)
Beoordelingscommissie bovenlokale sportinfrastructuur Robin Ramakers (VSF)
Overlegplatform voor waterrecreatie, -sport en toerisme voor waterwegen en kust in Vlaanderen Alain Lescrauwaet (Wind en Watersport Vlaanderen)
Stakeholdersoverleg sport (Vlaamse Milieu Maatschappij) Marc Verneirt (Golf Vlaanderen)
Bestuursorgaan Vlaams Sporttribunaal Lien Berton (VSF)
Beleidsnetwerk inclusie in en door sport Robin Ramakers (VSF)