VSF ondersteunt je federatie

De Vlaamse Sportfederatie vzw biedt verschillende ondersteuningsmogelijkheden aan haar leden-federaties. Op zoek naar een overzicht van interessante initiatieven? Op deze pagina bundelen we alle concrete ondersteuningsmogelijkheden.
Klik door op de ondersteuningsvorm om hierover meer informatie te vinden.

Ondersteuningsmogelijkheden 
VSF RoadshowWens je als federatie totaalondersteuning op maat? Dan komt de VSF graag eens langs!
NIEUW! Ondersteuning Goed bestuurZelfscan harde indicatoren (+ goede voorbeelden en ondersteunende documenten / tools)
Infofiche Aansluiting niet-BelgenVSF werkte samen met het Gelijkheidscentrum, het Agentschap Integratie en Inburgering en Sport Vlaanderen een duidelijke, gedragen en laagdrempelige communicatie uit over de aansluiting van niet-Belgen als niet-professionele sportbeoefenaar
FAQ VluchtelingenDoor de recente vluchtelingenstroom bestaat de kans dat ook jouw clubs met enkele vragen zitten. Om hierop in te spelen ontwikkelde VSF samen met enkele partners twee tools die jullie kunnen implementeren binnen jullie clubondersteuning. Om de begeleiding van jullie clubs te vergemakkelijken, werd een bundel samengesteld met enkele "frequently asked questions". Wat zijn hun rechten en waarop moet je letten als federatie? Wat mogen je sportclubbestuurders zeker niet uit het oog verliezen? Zijn vluchtelingen wel verzekerd?
Startpakket voor beginnende medewerkersVoor nieuwkomers in de sportsector is het handig om een totaaloverzicht te krijgen van die sector, naast ook functiegerelateerde en federatiespecifieke informatie. Met een startpakket wil VSF haar federaties hierin ondersteunen. Elke nieuwe medewerker krijgt in principe proactief één fysiek startpakket aangeboden dat alle essentiële informatie bundelt. We hebben echter niet altijd een totaalbeeld van wie er waar nieuw aan de slag gaat. Laat het ons dus zeker weten als er iemand wordt aangeworven in jouw federatie (naam, functie, e-mailadres, datum van aanstelling). We bekijken dan hoe we een startpakket aan jullie bezorgen (contacteer Leen)

Opmaken van een beleidsplan

De VSF heeft in de loop der jaren veel informatie en kennis opgebouwd over het opstellen van een beleidsplan en het volledige proces dat hieraan vooraf gaat. Hier vind je heel wat informatiedocumenten en tools om het beleidsplanningsproces zelf in handen te nemen.
Tools voor sportclubondersteunersDe VSF ontwikkelde samen met partnerorganisatie Coach2Competence enkele tools voor sportclubondersteuners.
Inspirerende voorbeelden innovatieve projectenEnkele voorbeelden van innovatieve projecten van sportfederaties
Tips en tools voor bevragingen

Sportfederaties nemen regelmatig bevragingen af. Op deze pagina vind je meer informatie over hoe je op een goede manier bevragingen kan opstellen en afnemen. Ook vind je er een overzicht van mogelijke online tools voor bevragingen. Onder andere in functie van de gegevensverzameling voor het nieuwe beleidsplan 2017-2020 kunnen deze documenten interessant zijn.

Modeldocumenten functionerings- en evaluatiegesprekVSF biedt twee modeldocumenten ter beschikking op basis waarvan je als werkgever een functioneringsgesprek en evaluatiegesprek kan voeren met je medewerkers.
Model-"exit"-bevraging voor sportclubs (onderaan de pagina)Een model-"exit-bevraging" om af te nemen bij sportclubs die afhaken als lid bij je sportfederatie.
Tips voor veranderingsprocessenEen document met tips en een aantal instrumenten om veranderingsprocessen in jouw federatie aan te pakken
VSF-bijscholingenDeze pagina geeft een overzicht van de bijscholingen die VSF organiseert voor de sportfederatiesector.
Goed bestuur

Voor het uitbouwen van een goede werking, is het essentieel dat een federatie goed bestuurd wordt. Onder dit thema bundelen we alles rond goed bestuur, zoals tips voor een goede werking van de raad van bestuur, tips voor de structuur van de organisatie en het bestuur, enz...

Werking raad van bestuur: tips en tools

De raad van bestuur is hét beleidsorgaan van vzw’s. Bij tal van verenigingen (sportfederaties) zorgt de moeilijke verhouding van professionele werknemers, aangestuurd door een vrijwillig, heterogeen en soms traditioneel en verouderd bestuur niet steeds van een leien dakje. Op deze pagina vind je allerlei informatie en ondersteunende documenten over het hoe en wat van de raad van bestuur in een vrijwilligersvereniging, de taken en verantwoordelijkheden van de raad van bestuur, enz.

Gids Stagestudenten

Ben je op zoek naar een stagestudent? In de “gids stagestudenten” wordt een overzicht gegeven van de mogelijkheden.

Gids EindwerkenVSF wil een brug bouwen tussen het sportwetenschappelijk onderzoek en de sportsector via deze gids en de overige initiatieven op de pagina "sportfederaties en onderzoek"
VSF-perslijst

Via deze pagina kan je een perslijst aanvragen. Deze is niet sporttakspecifiek, maar kan een ideale aanvulling zijn op je eigen perslijst.

Tucht in sportfederatiesHier vind je een sjabloon en tips voor het opstellen van een tuchtreglement.
Sportclubondersteuning: inspirerende voorbeelden

Sportclubondersteuning is één van de belangrijkste opdrachten van de sportfederaties. Misschien wel de allerbelangrijkste. VSF ontwikkelde een inspiratiepakket “sportclubondersteuning” waarmee we jullie willen stimuleren en inspireren om meer concrete actie in functie van sportclubondersteuning te ondernemen. Het pakket is een bundeling van concrete voorbeelden, documenten, sjablonen … die al door federaties zijn ontwikkeld en het zal stapsgewijs aangevuld worden met andere (nieuwe) initiatieven.

Marketingtoolbox

VSF heeft een online “marketingtoolbox” opgericht: een website die aan onze leden sportfederaties toelaat hun marketingstrategie en -communicatie grondig onder de loep te nemen.

Overzicht fondsenwerving voor sportfederaties Deze pagina bundelt alle projectsubsidies (binnen en buiten de sport) waar sportfederaties potentieel op kunnen intekenen. Verder vind je er een document met tips om subsidieaanvragen in te dienen.
Opensportclub.be

Op deze aparte website, opgemaakt door de VSF, vind je allerlei tips die je aan jouw clubs kan geven over open- en toegankelijkheid.

Database- en websitebeheer in sportfederatiesIn 2013 nam VSF een bevraging af bij de sportfederaties met de vraag met welke bedrijven/software er gewerkt wordt in de federatie en in welke mate ze hierover tevreden zijn. Is jouw federatie aan het nadenken om te veranderen van database en/of website? Contacteer Leen (09 243 12 93) en zij bezorgt je een overzicht.
VSF DocutheekSinds mei 2009 stelt de Vlaamse Sportfederatie vzw haar docutheek ter beschikking van haar leden. Momenteel hebben wij meer dan 300 boeken, cd-roms, verslagen, rapporten, waar ook onze leden informatie uit kunnen halen.
Stappenplan: uitwerken van een communicatiecampagneDe VSF wil een leidraad aanreiken bij het opzetten en uitwerken van een succesvolle communicatiecampagne. Via een e-brochure, die is opgebouwd als een praktisch stappenplan, loodsen we je achtereenvolgens door het strategisch proces, het verloop van de campagne en de eindevaluatie. 
Inspirerende voorbeelden ethisch sportenEnkele praktijkvoorbeelden van sportfederaties rond ethisch sporten.