Begeleiding

Alle geplande fysieke begeleidingen worden geannuleerd wegens COVID-19. We trachten de begeleidingen zo snel mogelijk op een ander ogenblik of een alternatieve wijze te laten plaatsvinden.

VSF begeleidingen kunnen gaan over één-op-één maatbegeleiding of een intensief begeleidingstraject over een specifiek onderwerp.

Het menu links geeft een overzicht van de mogelijkheden.
Momenteel is dit nog beperkt maar VSF zet de komende beleidsperiode sterk in op een uitbreiding van haar begeleidingsaanbod.