Veel sportclubs zijn op zoek naar software om hun (vereenvoudigde) boekhouding te kunnen voeren. Op deze pagina kan je een overzicht van de meest gebruikte programma's vinden.
De voorbije weken heeft de klankbordgroep zich gebogen over het uitwerken van een kleurencode voor de sport. Minister Weyts heeft zijn goedkeuring gegeven en ook de andere gemeenschappen scharen zich achter het voorstel van de klankbordgroep. Er is deze morgen een gezamenlijk persbericht uitgestuurd. De kleurencodes worden nu ook verspreid naar de federaties en de lokale besturen. De bedoeling van de kleurencodes is om duidelijkheid en éénvormigheid te brengen voor de sportsector.Vlaanderen bevindt zich nu in code geel en volgt de richtlijnen die zijn uitgewerkt in het MB en de protocollen
Het zijn financieel onzekere tijden voor vele sportclubs. De inkomsten uit een kantine zijn vaak onmisbaar, maar het coronavirus zorgt voor een duidelijke verlaging van de omzet. Om de horecasector te steunen werd er een btw-verlaging op alcoholvrije dranken doorgevoerd waar ook cafetaria’s en kantines in de sport van kunnen genieten.
De wet op de overheidsopdrachten richt zich, zoals verwacht, vooral op overheidsinstanties. Toch vallen ook private organisaties in sommige gevallen onder deze wetgeving.
De Nationale Veiligheidsraad heeft op 23 juli 2020 beslist dat horecazaken vanaf 25 juli de aanwezigheid van hun gasten moeten bijhouden. Deze regels gelden ook voor sportkantines en cafetaria's.
13/08/2020 : Nu ook in de provincie Antwerpen sportactiviteiten kunnen doorgaan volgens de protocollen opgesteld door de Vlaamse sportpartners, kan er opnieuw in heel Vlaanderen gesport worden op hetzelfde niveau. Alle competities kunnen desgewenst hervatten. Vlaams minister van Sport Ben Weyts reageert positief, maar waarschuwt ook: “De Vlaamse sportsector blijft wel bij haar advies om zonder publiek te sporten. Net om zo de sportactiviteiten zelf te vrijwaren. We doen er alles aan zodat de Vlamingen kunnen blijven sporten, in veilige omstandigheden.”
Is jouw federatie op zoek naar ondersteuning om het transgenderbeleid in je sporttak uit te stippelen? Wij helpen graag!
Afgelopen weken kwamen er heel wat getuigenissen rond grensoverschrijdend gedrag naar boven. Vanuit VSF willen we een duidelijk signaal geven, en benadrukken dat geen enkel geval van psychisch of fysiek misbruik thuishoort in eender welke sport(club) of op eender welk niveau.
De huidige (sport)maatregelen na de Nationale Veiligheidsraad van 23 en 27 juli in een notendop (update 30 juli).
PERSMEDEDELING VAN BEN WEYTS Vlaams minister van Sport Ben Weyts kondigt samen met de sector verstrengde maatregelen aan om de verspreiding van het virus maximaal te beperken. Publiek zal bij zowel indoor als outdoor sportactiviteiten- en wedstrijden niet toegelaten zijn. “We kregen verschillende vragen vanuit de sportsector of wedstrijden al dan niet zouden kunnen doorgaan nu het coronavirus weer aan terrein wint”, zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts. “Met duidelijke maatregelen bieden we houvast aan sportfederaties, sportclubs en supporters.”
De Vlaamse regering heeft vrijdag 17 juli een eerste principiële beslissing genomen over de verdeling van het Noodfonds Sport. De voorziene 10 miljoen euro zal worden verdeeld onder de organisatoren van sportevenementen, de structurele beleidspartners en de gesubsidieerde sportfederaties en organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding. Het dossier moet nu nog teruggekoppeld worden naar de Raad van State en de SARC (Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media) voor advies waarna de Vlaamse regering een definitieve beslissing zal nemen. Van zodra deze beslissing van de
Op 23 april vernietigde het Grondwettelijk Hof de wettelijke regeling rond het verenigingswerk. Het verenigingswerk was de maatregel bij uitstek, die beantwoordde aan een breed gedragen vraag bij sportclubs. De regeling bood sinds 2018 een sluitende, legale wijze om de essentiële opdrachten van coaches, trainers, scheidsrechters en juryleden in clubs te vergoeden.