Vanaf 4 mei is er opnieuw sportbeoefening mogelijk. Na de publicatie van het aangepaste ministrieel besluit en de FAQ heeft minister van Sport Ben Weyts, na consultatie van de klankbordgroep Heropstart Sport, onderstaand persbericht verstuurd.
Vorige week vrijdag werd de eerste fase van de heropstart van de sportsector aangekondigd door de Nationale Veiligheidsraad. Het Ministrieel Besluit, dat de versoepelingen die ingaan op 4 mei, moet regelen werd vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
"De coronacrisis hakt er bij lokale verenigingen en organisaties zwaar in, terwijl ze ook op dit moment hun grote meerwaarde voor het sociaal weefsel blijven waarmaken. Daarom roepen de vrijetijdssectoren sport, kunst, cultuur en jeugd samen met erfgoedorganisaties en het circuscentrum lokale besturen op om deze verenigingen zo goed mogelijk te ondersteunen. Ze stellen een 8-puntenplan voor waar elk lokaal bestuur dat het goed voor heeft met hun lokaal verenigingsleven mee aan de slag kan."
In een vorig bericht kondigden we aan dat we ons voorbereiden op de heropstart van de sportsector. Na de Veiligheidsraad van vrijdag 24 april, heeft de Klankbordgroep voor de heropstart van de Sportsector het advies van de overheid vertaald in concrete richtlijnen en maatregelen voor de sportsector.
De overheid maakte een gids met algemene maatregelen die werkgevers en werknemers in acht moeten nemen om de verdere verspreiding of nieuwe opflakkeringen van het coronavirus zoveel mogelijk te vermijden.
Dit advies werd opgemaakt door de Klankbordgroep voor de heropstart van de Sportsector, bestaande uit volgende organisaties:Sport VlaanderenDe VlaamseSportfederatie vzwHet Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzwGezond Sport Vlaanderen vzwDe Vereniging voor Sport en KeuringsartsenDe Fitnesorganisatie vzwDit advies is begeleidende informatie voor sportorganisaties en lokale besturen in de doorvertaling van de federale beslissingen op hun specifieke context.
De Vlaamse Sportfederatie stuurde deze namiddag volgend persbericht uit, naar aanleiding van het nieuws dat het Grondwettelijk Hof de regeling rond het onbelast bijverdienen vernietigt.
In de loop van volgende weken en maanden zal de EU een aantal specifieke calls openbaar maken waarop sportorganisaties een beroep kunnen doen om gemeenschappelijk doelstellingen te verwezenlijken. Op dit ogenblik weten we nog niet exact wanneer welke projectoproep gelanceerd wordt. Toch brengen we je via EU Sport Link reeds op de hoogte. Op die manier kunnen federaties of sportclubs nu reeds nadenken over een mogelijk project, of eventueel contacten leggen met andere (Europese) sportorganisaties. Drie initiatieven bieden kansen:
De Vlaamse Sportfederatie bezorgde volgende brief aan Vlaams minister van Sport Ben Weyts in het kader van compensatiemaatregelen voor de sportsector als gevolg van de coronacrisis.
Het coronavirus houdt de sportclubs op slot. Alle trainingen, wedstrijden en evenementen zijn afgelast. Maar uit een rondje sociale media blijkt al vlug dat sporters niet bij de pakken blijven zitten. De hashtag #blijfsporten doet het goed! En ook sportclubs (en hun federaties) doen hun uiterste best om leden én fans actief te houden. Een paar fijne initiatieven hieronder.
Op deze webpagina van Sociare kan je de nieuwe geïndexeerde barema's voor sportfederaties downloaden.
Heel wat algemene vergaderingen moesten noodgedwongen uitgesteld worden door het coronavirus. Via deze FAQ kon je al lezen welke opties er zijn om toch op een rechtmatige manier een AV te organiseren. In de laatste update meldden we dat minister Geens een volmachtbesluit heeft voorbereid dat soepelere regels creëert om je AV te kunnen organiseren. Het Koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie werd op 9 april gepubliceerd. Het volmachtbesluit zal