Heel wat algemene vergaderingen moesten noodgedwongen uitgesteld worden door het coronavirus. Via deze FAQ kon je al lezen welke opties er zijn om toch op een rechtmatige manier een AV te organiseren. In de laatste update meldden we dat minister Geens een volmachtbesluit heeft voorbereid dat soepelere regels creëert om je AV te kunnen organiseren. Het Koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie werd vandaag (9/4) gepubliceerd. Het volmachtbesluit zal
Een sportclub besturen is anno 2020 complexer dan ooit. Bestuurders zijn multitaskers en moeten niet alleen kennis hebben van de sport, maar ook financiële, organisatorische en bestuurlijke vaardigheden zijn onmisbaar. Daarnaast komt ook het belang van crisismanagement de laatse weken meer en meer naar voor.
In Nederland werd onlangs een hoge boete toegekend aan de Tennisbond voor het niet naleven van de GDPR-wetgeving. We keken even in detail naar deze zaak om dergelijke situaties in Belgïe te vermijden.
De Vlaamse Sportfederatie versterkte haar team zonet met een nieuwe medewerker: Robin Ramakers is de nieuwe manager vertegenwoordiging van de VSF.
Recent kwam er opnieuw een sportclub in de media door de problematiek van btw op gratis drankbonnetjes. Indien een btw-plichtige vereniging drank aankoopt betaalt ze hierop btw. Wanneer die drank verkocht wordt, wordt hier btw op aangerekend. De sportclub kan de btw op aankopen in aftrek nemen van de door te storten btw. Indien echter gratis drank wordt aangeboden wordt er btw in aftrek genomen, maar niet doorgestort. Bij een btw-controle zal men hierover vallen, waardoor er een correctie (en boete) wordt opgelegd.
Naar jaarlijkse traditie veranderen in maart de tarieven voor publicaties van aktes.
Recent kwam er opnieuw een sportclub in de media door de problematiek van btw op gratis drankbonnetjes. Indien een btw-plichtige vereniging drank aankoopt betaalt ze hierop btw. Wanneer die drank verkocht wordt, wordt hier btw op aangerekend. De sportclub kan de btw op aankopen in aftrek nemen van de door te storten btw. Indien echter gratis drank wordt aangeboden wordt er btw in aftrek genomen, maar niet doorgestort. Bij een btw-controle zal men hierover vallen, waardoor er een correctie (en boete) wordt opgelegd.
In 2019 kondigde de FOD Financiën aan dat de aangiften van de aanvang (604A), de wijziging (604B) en de beëindiging van de activiteit (604C) vanaf 1 januari 2020 elektronisch mogelijk zou worden. Dat wordt nu met onbepaalde duur uitgesteld. Wanneer je je btw-status wilt wijzigen, kan je deze formulieren dus enkel op papier indienen.
VSF sloot een voordelig raamakkoord af voor de bestelling van maaltijd- en ecocheques. Lees hier waarom deze overeenkomst voor jouw federatie interessant kan zijn.
Het was even wachten op officiële bevestiging vanuit de overheid, maar nu is het definitief: de bedragen voor 2020 worden geïndexeerd.Je mag maximaal 6.340 euro per kalenderjaar verdienen met bijklussen. In dat bedrag zijn eventuele verplaatsingskosten en onkosten inbegrepen. Het bedrag geldt voor de drie soorten klussen samen: verenigingswerk, diensten van burger aan burger en activiteiten in de deeleconomie.De inkomsten uit verenigingswerk en uit diensten aan burgers mogen niet meer dan 528,33 euro per maand bedragen. Voor activiteiten die met sport te maken hebben (nummers 1 en 2 op de
Je aanwezigheid op sociale media wordt, ook als sportclub, nog steeds belangrijker. Daarom maakten we twee inspiratiegidsen die je wegwijs maken in een aantal aspecten van Facebook en Instagram.
Krijgen de termen “digitalisering”, “online leren” of “platform” binnenkort een plaats in jullie nieuwe beleidsplan?Ja? Lees dan zeker verder.Nee? Wie weet raak je overtuigd om dat wél te doen.