Heb je al een privacybeleid in jouw sportfederatie? En hoe ver sta je ermee?

Via een QuickScan nemen we een privacyfoto. Met begeleiding op maat helpen we je om verdere stappen te nemen.

Smile!

Afbeelding
Vliegtuig
Afbeelding
VSF

GDPR Begeleiding en QuickScan

Sportfederaties
Privacy

De nieuwe regelgeving rond privacy (GDPR) is sinds mei 2018 van kracht. In de aanloop ervan was veel te doen rond de wettelijke verplichtingen. Maar wat is de huidige stand van zaken bij jouw sportfederatie? Ben je correct bezig en de goede weg ingeslagen? Of zijn er risico’s die je verkeerd inschat?

Via de GDPR QuickScan bieden we een analyse die we samen doorlopen. We proberen om een algemeen beeld van de federatie te vormen op het vlak van privacy. We kijken of er opvallende risico’s zichtbaar zijn en waar de sportfederatie door kleine aanpassingen een grote winst kan maken. Daarnaast krijg je op maat begeleiding om je verder op weg te helpen. 

Verloop QuickScan

De QuickScan bestaat uit verschillende fases:

  • Externe scan. We kijken na of er tekortkomingen zijn die extern opvallen.
  • Register. We doorlopen samen de verplichte documenten en controleren of daar direct zichtbare tekortkomingen of fouten in zitten. Je stuurt dit register mee als je een aanvraag indient voor de GDPR QuickScan.
  • Interview. We toetsen samen een aantal basisprincipes af met de dagelijkse werking. Hiervoor duid je best een medewerker aan die een goed zicht heeft op de werking van de federatie en liefst ook voeling heeft met hoe met privacy wordt omgegaan.

In een verslag krijg je zicht op de eerste resultaten, aanbevelingen of grote risico’s die momenteel bestaan.

Richtduur: een interview van 2 uur (met voorafgaande analyse documenten en opmaken verslag).

Verdere stappen

Na deze QuickScan zetten we stappen om het privacybeleid eventueel bij te sturen en verder uit te werken. 
Dit kan onder eigen beheer met gebruik van templates, via persoonlijke begeleiding of door het volgen van een opleidingstraject GDPR van de Vlaamse Sportfederatie. Het volledige aanbod kan je hier raadplegen. We werken vooral op praktische implementatie van good practices en het documenteren van de ondernomen acties. Schatting van de planning kan gemaakt worden na het afronden van de QuickScan.

Inschrijven

Vraag jouw begeleiding aan via onderstaand formulier. Wij nemen contact met jou op om een afspraak in te plannen.

Zie je geen formulier onderaan deze pagina? Klik hier om in te loggen of registreer je bij de Vlaamse Sportfederatie.

Prijs

De QuickScan is gratis voor sportfederaties (leden van de Vlaamse Sportfederatie). Beperkt tot 1 gratis QuickScan per federatie.

Specifieke begeleiding is ook mogelijk: € 80 (excl. btw) per extra uur

Contact

Heb je vragen of meer informatie nodig?
Contacteer Piet Vanneste via piet@vlaamsesportfederatie.be of 09 396 80 60.

Afbeelding
Piet Vanneste