Nieuws & Inspiratie

Een nieuw project, een niet te missen subsidieoproep, een kersverse campagne? Zit je graag op de eerste rij als er nieuws te rapen valt? Hier is het te doen. 

Corona
De Vlaamse Regering gaf op vrijdag 9 juli 2021 haar definitieve goedkeuring voor een extra steunpakket van 10 miljoen euro voor Vlaamse sportclubs. De ...
Was jouw sportkantine of sportinfrastructuur in de loop van 2021 verplicht gesloten door de overheidsmaatregelen tegen corona? Dan heb je wellicht ...
Juiste gegevens zijn belangrijk. Maar hoe dikwijls merken we pas na jaren op dat een typfout is geslopen in bijvoorbeeld de naam of geboortedatum van ...
Op vrijdag 2 juli 2021 keurde de Vlaamse Regering een eerste visienota goed voor aanpassingen in het decreet op de georganiseerde sport. De komende ...
Op 23 juli is het zover, de hoogmis van de topsport gaat van start. De olympische vlam verwarmt twee weken lang alle sportharten. Tokio wordt het ...
Sportparticipatie
Neem jij op 24 en 25 september ook deel aan de eerste hackaton tegen racisme en discriminatie? Dit verfrissende initiatief gaat uit van Demos onder de ...

 

De Vlaamse Sportfederatie zit in een nieuw jasje!
Zelfde team, zelfde spirit, zelfde ondersteuning.
Voor sportfederaties én voor sportclubs (vroeger ‘Dynamo Project’).
Vanaf nu onder één naam: de Vlaamse Sportfederatie.
One team!

Afbeelding
Vlaamse Sportfederatie