Heb je al een privacybeleid in jouw sportfederatie? Maar hoe zit het er nu mee?

De Quickscan neemt een privacyfoto en daarna werken we samen aan verbeteringen.

Smile!

Afbeelding
Vliegtuig
Afbeelding
VSF

GDPR Quickscan

Sportfederaties
Privacy

De nieuwe regelgeving rond privacy (GDPR) ging in mei 2018 van kracht. In de aanloop ervan was veel te doen rond de wettelijke verplichtingen. Maar wat is de huidige stand van zaken bij mijn sportfederatie? Zijn we correct bezig en de goede weg ingeslagen? Of zijn er risico’s die we verkeerd inschatten?

Via de GDPR QuickScan bieden we een analyse die we samen doorlopen. We proberen om een algemeen beeld van de federatie te vormen op het vlak van privacy. We kijken of er opvallende risico’s zichtbaar zijn en waar de sportfederatie door kleine aanpassingen een grote winst kan maken.

Verloop

De QuickScan bestaat uit verschillende fases:

  • Externe scan. We kijken na als er tekortkomingen zijn die extern opvallen.
  • Register. We doorlopen samen de verplichte documenten en controleren als daar direct zichtbare tekortkomingen of fouten in zitten. Je stuurt dit register mee als je een aanvraag indient voor de GDPR QuickScan.
  • Interview. We toetsen samen een aantal basisprincipes af met de dagelijkse werking. Hierbij is het best een medewerker aan te duiden die een goed zicht heeft op de werking van de federatie en liefst ook voeling heeft hoe met privacy wordt omgegaan.

In een verslag krijg je zicht op de eerste resultaten, aanbevelingen of grote risico’s die momenteel bestaan.

Richtduur: een interview van 2 uur (met voorafgaande analyse documenten en opmaken verslag).

Verdere stappen

Na deze QuickScan zetten we stappen om het privacybeleid eventueel bij te sturen en verder uit te werken. 
Dit kan onder eigen beheer met gebruik van templates, via persoonlijke begeleiding of door het volgen van een opleidingstraject met de DPO van de Vlaamse Sportfederatie. Het volledige aanbod kan je hier raadplegen. We werken hierbij vooral op praktische implementatie van good practices en het documenteren van de ondernomen acties. Planning en tarief hiervoor is nog te bepalen, na het afronden van de Quickscan.

Inschrijven

Vraag jouw begeleiding aan via onderstaand formulier. Wij nemen contact met jou op om een afspraak in te plannen.

Zie je geen formulier onderaan deze pagina? Klik hier om in te loggen of registreer je bij de Vlaamse Sportfederatie.

Prijs

Gratis voor sportfederaties (leden van de Vlaamse Sportfederatie)

  • Beperkt tot 1 per federatie.
  • Indien extra tijd nodig voor het interview of begeleiding: € 80 (excl. btw) extra per uur

Contact

Heb je vragen of meer informatie nodig?
Contacteer Piet Vanneste via piet@vlaamsesportfederatie.be of 09 396 80 60.

Afbeelding
Piet Vanneste

 

De Vlaamse Sportfederatie zit in een nieuw jasje!
Zelfde team, zelfde spirit, zelfde ondersteuning.
Voor sportfederaties én voor sportclubs (vroeger ‘Dynamo Project’).
Vanaf nu onder één naam: de Vlaamse Sportfederatie.
One team!

Afbeelding
Vlaamse Sportfederatie