Intakeformulier MS Excel op maat

Wat wil je graag (bij)leren in Excel? Vink aan.
Celeigenschappen aanpassen (tekst, rand, opvulling, etc)
Kolommen en rijen verbreden, invoegen, etc
Afdrukbereik veranderen
Eenvoudige formules als optellen etc
Het $-teken gebruiken bij absolute celadressering
Lijsten sorteren en (automatische en uitgebreide) filters gebruiken
Een nieuwe grafiek aanmaken en verschillende soorten grafieken gebruiken
Werken met subtotalen
Een draaitabel aanmaken en aanpassen waar wenselijk
Slicers plaatsen op een draaitabel en werken met berekende velden hierbinnen
Cellen, werkbladen en bestanden beveiligen
Vlot uit de voeten met voorwaardelijke opmaak en gegevensvalidatie
Werken met de doelzoeker, oplosser en verticaal/horizontaal zoeken
Goochelen met stevige functies zoals sumif, match, index, choose, iferror, value
Zelf macro's samenstellen
Op welke manier wil je (bij)leren over Excel? Vink graag alle formules aan die je interesseren.
Fysieke les in (kleine) groep
Digitale les in (kleine) groep
Individuele begeleiding
Leren zonder docent: dus plaats en tijdsonafhankelijk (e-learning)
Een combinatie van lessen met docent en e-learning