Niet-Belgen in de sportclub

Sportparticipatie
Sportclubs
Sportfederaties

Beweeg- en sportactiviteiten kunnen een enorme meerwaarde betekenen voor vluchtelingen. Het kan een zinvolle vrijetijdsbesteding betekenen en de verveling tijdens het verblijf in een opvangcentrum breken. Eenmaal erkend als vluchteling, kan het voor hem of haar, jong of oud, gezin of alleenstaande, een opstap betekenen om betrokken te raken bij de lokale gemeenschap. We weten als sportsector zeer goed hoe waardevol sport kan zijn. Laat deze documenten daarom onduidelijkheden en drempels wegnemen opdat vluchtelingen het plezier van sport kunnen beleven.

Infofiche niet-Belgen in de sportclub

Dit alles werd gebundeld in een infofiche opgemaakt door het Gelijkheidscentrum, het kruispunt Migratie-Integratie, de Vlaamse Sportfederatie en Sport Vlaanderen. De krachtlijnen van het document zien er als volgt uit:

1. Een sportclub mag niet-Belgen aansluiten, zelfs al verblijven zo onwettig in ons land. De aansluiting kan en mag niet geweigerd worden omwille van het verblijfsstatuut (dit wordt gegarandeerd via het non-discriminatiebeginsel en het Internationaal Kinderrechtenverdrag).

Aansluiting bij een sportclub wil echter niet meteen zeggen dat de niet-Belg mag deelnemen aan de competitie. Om competitievervalsing tegen te gaan, vragen heel wat federaties een bewijs van identiteit op. Federaties hebben hier in hun reglementen vaak specifieke regels voor voorzien, dus dit kijk of vraag je best na via je specifieke sportfederatie.

2. Elk aangesloten lid valt onder de verzekering van de sportfederatie ongeacht zijn nationaliteit of verblijfsstatuut. Bij terugbetaling van medische kosten wordt een onderscheid gemaakt tussen het deel dat de verzekering van de federatie terugbetaalt (het remgeld) en het bedrag dat de ziekteverzekering (mutualiteit) uitbetaalt. Of dit laatste gedeelte door de ziekteverzekering uitbetaald wordt, hangt dus af van het feit of de niet-Belg al dan niet bij een mutualiteit is aangesloten.

3. Sporters niet-Belgen die geen recht hebben op tussenkomst van de ziekteverzekering, kunnen toch nog recht hebben op de terugbetaling van dit gedeelte. Hiervoor gaan ze best bij het OCMW langs.

De infofiche bevat een handig overzicht van de te ondernemen stappen.

FAQ Vluchtelingen in de sportclub

Dit overzicht biedt een antwoord op een boel vragen en onduidelijkheden die bij sportorganisatoren leven. De situatie van jouw eigen sportclub, federatie of organisatie zal altijd afhankelijk zijn van de situatie van de betrokken persoon, de verzekeringsmodaliteiten, enz. Onderstaande informatie schetst een algemeen beeld, maar een extra check bij jouw verzekeraar en eventuele andere partners is dus aanbevolen.

Wil je graag wat praktische tips (bv. wegwerken taalbarrière, inspelen op financiële moeilijkheden,...) dan vind je in de brochure 'Een open sportclub' alvast heel wat inspiratie.
 

Downloads

Deze documenten zijn exclusief voor medewerkers van een sportfederatie. Je kan ze downloaden na login.

Document niet zichtbaar

Dit document is enkel te downloaden door personen die ingelogd zijn als ambtenaar, student, sportclubbestuurder of medewerker van een federatie die lid is van de Vlaamse Sportfederatie. Of koop een jaarlicentie aan en krijg toegang tot alle documenten en online brochures.

Ook interessant
Sportparticipatie
Hoe kan je participatiedrempels wegwerken?
Sportparticipatie
Ga aan de slag met onze tools, en maak je sport toegankelijker.
Sportclubondersteuning
Is onze sportclubondersteuning een schot in de roos?

 

De Vlaamse Sportfederatie zit in een nieuw jasje!
Zelfde team, zelfde spirit, zelfde ondersteuning.
Voor sportfederaties én voor sportclubs (vroeger ‘Dynamo Project’).
Vanaf nu onder één naam: de Vlaamse Sportfederatie.
One team!

Afbeelding
Vlaamse Sportfederatie