Persoonsgegevens bewaren voor statistieken

Privacy
Sportclubs
Sportfederaties

Ja, dit mag meestal wel. Leg duidelijk vast welke persoonsgegevens daarvoor noodzakelijk zijn en zorg ervoor dat de gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Enkel de gegevens die daarvoor strikt noodzakelijk zijn, mag je hiervoor bijhouden.

Zorg voor anonimisatie van de andere gegevens (er is geen link meer met een identificeerbare persoon).

  • Zorg ervoor dat het bijhouden van gegevens voor statistieken beschreven is in je verwerkingsregister en privacy notice. Daarin dient ook de verwijzing te staan welke gegevens daarvoor nodig zijn.
  • Voorkom dat persoonsgegevens toch nog voor andere dan statistische doeleinden worden gebruikt.
Ook interessant
Privacy
Doorloop de verschillende stappen om de werking van je sportorganisatie in kaart te brengen en de documentatie ...
Privacy
Alles blijven bijhouden is niet meer toegestaan. Maar hoelang is wel toegestaan?