Stimuleer de kwaliteit van opleiding voor officials

Officials
Sportclubs
Sportfederaties

Het aantrekken en opleiden van nieuwe scheidsrechters, juryleden en wedstrijdleiders is een pijnpunt voor vele sporten. Maar hoe kun je nu de kwaliteit van opleiding voor officials stimuleren in jouw sport? We delen hieronder tips en good practices uit verschillende sporttakken.

1. Stel een officialcoach of -mentor aan

Een belangrijke stap is het aanstellen van één of meerdere officialcoaches/ -mentoren die de officials opleiden en evalueren. Positieve en activerende feedback is hierbij van groot belang. Meerdere sportfederaties werken met een peter/ meter systeem of referee ambassadors. 

2. Organiseer een bijscholing(sdag)

Organiseer (enkele keren per jaar) een bijscholing(sdag) voor (actieve) officials, waar gewerkt wordt aan belangrijke prestatiebepalende factoren zoals fysieke vaardigheden, perceptueel-cognitieve vaardigheden...
Beperk het aanbod van de bijscholing niet enkel tot spelregelkennis of fysieke zaken. Denk ook aan het mentale aspect (bv. mentale weerbaarheid trainen) en sociale vaardigheden (bv. respectvol communiceren met coaches/ sporters/ supporters). Leg op zo'n dag je officials in de watten, zodat het als opportuniteit in plaats van een verplichting wordt gezien.

3. Integreer videoanalyses

Integreer videoanalyses om situaties beter in te schatten. Veel officials volgen hun opleiding via theoretische cursussen. Dikwijls ontbreekt het echter aan praktische voorbeelden en wedstrijdanalyse. Aan de hand van videoanalyses of echte wedstrijdsituaties kan je de (permanente) vorming een pak interessanter en duidelijker maken.

4. Begeleiding door ervaren official

Breng de ervaring van een oudere official over naar de beginnende official. Dit kan aan de hand van een observatie aan de hand van een evaluatieformulier, maar ook door een wedstrijd te begeleiden. De ervaren official kan de beginnende official persoonlijk begeleiden met opbouwende feedback. 

  Afbeelding
  rugby

  Opleiding voor officials vanuit de zetel

  Digitaal opleiden is de toekomst. En het kan de drempel verlagen voor (jonge) officials om een cursus te volgen.  

  Daarom werkten we vanuit de Vlaamse Sportfederatie, samen met enkele vooroplopende sportfederaties een digitaal leerplatform uit, waarop iedere sportfederatie in Vlaanderen eigen cursussen voor officials online kan aanbieden. 

  Jasper Roelandts - Badminton Vlaanderen"Onze vereiste was: een gebruiksvriendelijk platform, waar cursisten én administrators vlot en intuïtief mee kunnen werken. En die match was er."

  Afbeelding
  Leerplatform

   

   Ontdek het online leerplatform

  5. Organiseer een praktijkgerichte test

  Organiseer een praktijkgerichte test of examen, met nadruk op de interpretatie en op de toepassing van het reglement in plaats van louter gericht op de theoretische kennis van het reglement.

  6. Bouw een opleidingsstructuur uit 

  Het is belangrijk dat elke federatie een opleidingsstructuur voor de official in je sporttak uitbouwt (denk maar aan de opleidingsstructuur voor trainers binnen de Vlaamse Trainersschool). Zo breng je de niveaus en mogelijkheden in kaart. Denk hierbij ook aan een persoonlijk ontwikkelingsplan voor officials.

  Ook interessant
  Officials
  Inzetten op je officialbeleid? We ondersteunen graag met tips en inspiratie.
  Officials
  Officials (scheidsrechters, juryleden...) zijn broodnodig binnen de sport. Eenmaal je officials aan boord hebt ...
  Officials
  Verbeter de spelregelkennis in je sport of binnen je club. Dit kan niet alleen bij de officials zelf, maar ook ...