Lien Berton

Jurist
  • Coördineert de ondersteuning van sportfederaties en sportclubs op juridisch vlak
  • Volgt relevante wetgeving nauw op
  • Zetelt in de Hoge Raad Vrijwilligers en het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk