Pieter Hoof

Manager zakelijk beheer en clubondersteuning
  • Eindverantwoordelijke zakelijk beheer en clubondersteuning
  • Volgt het beleidsplan, personeelsbeleid en de budgettaire aspecten op
  • Coördineert het ondersteuningsaanbod van het Dynamo Project
  • Zetelt in de beoordelingscommissie innovatie en het koepeloverleg van Sociare