Pieter Hoof

tel.
09 243 12 90
Algemeen Directeur
  • Eindverantwoordelijke
  • Volgt het beleidsplan, personeelsbeleid en de budgettaire aspecten op
  • Stuurt het ondersteuningsaanbod aan
  • Zetelt in de beoordelingscommissie innovatie, bestuursorgaan Sportwerk en het koepeloverleg van Sociare