Vlaamse Sportfederatie vraagt overheid jaarlijkse belastingvermindering tot 150 euro per sporter

Financiën

'Zorg ervoor dat sporters tot 150 euro lidgeld kunnen inbrengen in hun jaarlijkse belastingaangifte.' Die oproep doen we naar de overheid. Door een belastingvermindering voor een deel van het lidgeld in te voeren, kunnen we voor heel wat mensen de drempel verlagen om te beginnen of blijven sporten.

Ruim 7 op 10 sportclubs verhoogt het lidgeld

Uit een bevraging bij clubs uit verschillende provincies en sportdisciplines blijkt dat ruim 7 op 10 de voorbije jaren het lidgeld verhoogde met gemiddeld 15%. Die extra inkomsten zijn nodig om de almaar stijgende kosten voor accommodaties, sportmateriaal, evenementen of stages deels te dekken. 

De hogere lidgelden kunnen een drempel vormen om in een club te sporten. Daarom lanceren we een fiscaal voorstel om sporten te stimuleren.

Door de positieve invloed van sporten in clubverband op vlak van gezondheid en welzijn, zal zo’n investering van de overheid op termijn winst betekenen voor de maatschappij én de staatskas.

Afbeelding
vrouwenteam staat op het veld rondom de coach

Dit voorstel voor een belastingvermindering helpt overheden om sporten democratisch te houden en mensen écht in beweging te krijgen. Het zal clubs ook in staat stellen om de almaar stijgende kosten beter het hoofd te bieden.

Pieter Hoof
Vlaamse Sportfederatie
Afbeelding
detail van twee witte schoenen op gravel

150 euro belastingvermindering per sporter

Ziekenfondsen betalen in Vlaanderen een deel van het inschrijvingsgeld bij een sportclub terug. Dat bedrag ligt tussen de 15 à 45 euro per sportjaar afhankelijk bij welke mutualiteit je aangesloten bent. We vragen de overheden om:

  • dat systeem te vervangen door een rechtstreekse belastingvermindering per sporter van 150 euro per jaar.
     
  • aanvullend ook sport- en cultuurcheques, een extralegaal voordeel dat je van je werkgever kan krijgen, nog meer te promoten, het maximale bedrag te verhogen en waar nodig administratieve drempels voor de clubs weg te werken.

Elke geïnvesteerde euro in sport levert minstens het dubbele op aan gezondheids-, welzijns- en bredere maatschappelijke opbrengsten. Het is dus cruciaal om te blijven investeren in sport.

Pieter Hoof
Vlaamse Sportfederatie

Meer weten?

Meer financiële ademruimte voor sportorganisaties is 1 van onze 7 beleidsprioriteiten richting de beleidsmakers.
Benieuwd naar het volledige verhaal? Bekijk ons e-book 'We winnen allemaal met sport'.