Windows 10 is uit en begint aan een opmars. Veel nieuwe zaken om te ontdekken, maar ook een paar zaken om bij stil te staan.
SPAM is een fenomeen waarmee iedere sportclub op één of andere manier wel eens in aanraking komt. E-mails versturen naar een groot adressenbestand wordt door veel mensen als hinderlijk ervaren en het kan er bovendien ook voor zorgen dat je op een zwarte lijst terecht komt.
Af en toe komt in de actualiteit dat e-mailadressen of gebruikersnamen op het internet werden gegooid. Via een website kan je achterhalen of dat bij jou of je sportclub ooit het geval is geweest.
Wil je tijdens een bestuursvergadering of op de algemene vergadering iets voorstellen? En wil je eens iets anders dan een PowerPoint? Dan vind je hier twee alternatieven.
Op 22 januari 2013 kwam er een Uitvoeringsbesluit van de Raad van de Europese Unie waarin België gemachtigd wordt om de btw-grens voor kleine ondernemers op te trekken naar 25.000 euro. Dit langverwachte voorstel zorgt ervoor dat heel veel sportclubs onder het stelsel van kleine ondernemer zullen vallen en geen btw-boekhouding meer zullen moeten voeren. Het uitvoeringsbesluit moet nu nog omgezet worden in Belgische wetgeving door aanpassing van Koninklijk Besluit nr. 19. Wanneer dit precies zal gebeuren is nog niet bekend, maar aangezien België zelf verzocht heeft om de grens op te trekken