De Vlaamse Sportfederatie werkte het voorbije jaar aan verschillende projecten ter ondersteuning van sportfederaties en sportclubs. Projecten die inspelen op thema's en uitdagingen die sportfederaties en sportclubs zelf aanhalen, en waarbij de aanpak ook samen ontwikkeld werd. VSF gelooft sterk in dergelijke bottom-up projecten. De voorbije weken kregen we meer zekerheid over de toekomst van enkele projecten en daar brengen we jullie uiteraard graag snel van op de hoogte!
Door de snelle evolutie op het internet is het veel makkelijker geworden om online content te delen. De keerzijde is dat er steeds meer inbreuken gebeuren op het auteursrecht, vaak door nietsvermoedende mensen of verenigingen.
Door de snelle evolutie op het internet is het veel makkelijker geworden om online content te delen. De keerzijde is dat er steeds meer inbreuken gebeuren op het auteursrecht, vaak door nietsvermoedende mensen of verenigingen.
Door de coronamaatregelen zijn alle fysieke bijeenkomsten weer even geschrapt. Waar mogelijk bieden we onze geplande activiteiten op een alternatieve manier aan. Waar nodig, stellen we uit.
De VIA-bedragen 2020 en de concrete tussenkomsten voor organisaties in ons paritair comité liggen vast. Benieuwd naar het bedrag voor jouw federatie?
ENGSO, the European Sports NGO, werkt op dit ogenblik samen met 8 partners een Europees project uit (CHAMP) dat sportorganisaties moet wapenen tegen toekomstige uitdagingen. CHAMP moet antwoorden geven op de vraag hoe de georganiseerde sportsector meer mensen kan aanzetten tot bewegen, door hun kennis over innovatieve sportpraktijken te vergroten.
UPDATE 1 NOVEMBER 2020Afgelopen vrijdag 30 oktober 2020 kondigde het overlegcomité nieuwe, strengere maatregelen af in de strijd tegen het coronavirus. In MB van 1 november 2020 lezen we enkele aanpassingen / verduidelijkingen t.a.v. de afgekondigde maatregelen na het vorig MB van 29 oktober 2020. Het gaat dan meer specifiek over de richtlijnen voor indoor sporten voor kinderen t.e.m. 12 jaar.De maatregelen gaan in vanaf 2 november2020 en gelden tot 13 december 2020.
De Vlaamse Sportfederatie schreef vandaag Vlaamse en federale ministers aan met een overzicht van mogelijke maatregelen die op korte termijn de negatieve financiële impact van de coronapandemie zowel op niveau van de clubs als van de sportfederaties kunnen verzachten. Daarnaast engageert de Vlaamse Sportfederatie er zich toe om nog andere mogelijkheden diepgaand te onderzoeken, en deze op een later tijdstip te bezorgen.
Het experimentele project Clubgrade heeft ondertussen een hele weg afgelegd. De eerste drie jaar zitten erop en met nog een laatste fase te gaan kijken we alvast volop uit naar de definitieve start in mei 2021! We zetten de lessen die we geleerd hebben en de plannen voor de toekomst graag even op een rijtje.
De dagelijkse realiteit voor onze sportclubs is hard. Zeker in deze tijden waar de richtlijnen omtrent Corona continu wijzigen en we voortdurend aanpassingen aan de clubwerking moeten doorvoeren. We hadden het allemaal graag anders gezien en kijken reikhalzend uit naar het ogenblik dat we weer samen onbezorgd kunnen sporten.Maar tot die tijd moeten we roeien met de riemen die we hebben, en is het een creatieve uitdaging om leden betrokken te houden. Het digitale tijdperk klopt overuren, de take-away kent een ongeziene hoogte en zelfs de drive-ins krijgen een volledig nieuwe invulling.
Heeft je sportclub moeilijkheden bij het vinden en behouden van vrijwilligers? Wil je als club werk maken van een doordacht vrijwilligersbeleid? Dan is het begeleidingstraject "vrijwilligersvriendelijke sportclub" iets voor jou!
OPROEP VAN 21 OKTOBER 2020De sportmedische verenigingen Gezond Sporten Vlaanderen en SKA, samen met de Vlaamse Sportfederatie vzw roepen alle sporters en sportorganisatoren op om ondanks de huidige coronagolf toch op sport te blijven inzetten. Sport zomaar schrappen is onverantwoord. Vooral onze kinderen moeten in beweging blijven, en 12-plustieners, die nu haast de hele dag een mondmasker dragen, moeten zich eveneens voldoende kunnen uitleven.