Nieuws

In het Vlaams parlement kreeg minister Muyters de voorbije maanden twee vragen met betrekking tot het nieuwe federatiedecreet.Lees meer
VSF ontwikkelde een "zelfscan" goed bestuur. Dit instrument kan enerzijds gebruikt worden voor zelfevaluatie op de indicatoren goed bestuur, zoals die zijn opgenomen in het decreet. Anderzijds is de zelfscan ook de kapstok voor ondersteunende documentatie die VSF aanbiedt per indicator.Lees meer
Bedankt voor jullie talrijke aanwezigheid op het zesde Platform Sportclubondersteuning! Graag delen we de digitale documenten met jullie ter inspiratie.Lees meer
De leden van de Vlaamse Sportfederatie vzw hebben op de Algemene Vergadering van 22 maart twee nieuwe bestuurders verkozen: voor de unisportfederaties Alain Lescrauwaet (Wind en Watersport Vlaanderen) en voor de multisportfederaties Ingrid Peeters (OKRA-SPORT+).Lees meer
VSF zet in op de ondersteuning van starters. Bekijk ons volledige aanbod voor nieuwe medewerkers binnen de federatiesector!Lees meer
Wil je een jonge buitenlandse vrijwilliger laten meedraaien in jouw sportfederatie of één van jouw sportclubs? Wil je een jongere die lid is van jouw sportfederatie of één van jouw sportclubs helpen om als vrijwilliger in een sportfederatie of een sportclub in het buitenland actief te zijn? Dat kan...Lees meer
Elke dag zijn er duizenden sporters met een handicap die het beste van zichzelf geven. Steeds meer federaties zetten hier dan ook op in en dat kunnen we enkel aanmoedigen.Lees meer
Op 9 maart werd het uitvoeringsbesluit topsport gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het nieuwe UB topsport houdt een aantal belangrijke wijzigingen in voor de topsportfederaties.Lees meer
De Vlaamse Regering heeft afgelopen vrijdag onder impuls van minister Muyters een visietekst goedgekeurd over de contouren van een semi-agoraal statuut (nieuwe naam: statuut vrijetijdswerk).Lees meer
Save the date: donderdag 17 oktober organiseert Sport Vlaanderen haar tweede sportinnovatiecongres in Brugge. Inschrijven kan vanaf 17 augustus.Lees meer
Op 1 januari 2017 evolueerde het Vlaamse sportfederatielandschap binnen het kader van het nieuwe decreet van 10 juni 2016 houdende erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector. In de aanloop naar dit nieuwe decreet, fusioneerden een aantal sportfederaties.Lees meer
VSF organiseerde op donderdag 26 januari de VSF Denkdag in Antwerpen. De VSF zal vernieuwen en als startpunt van ons proces nodigden wij alle federatiemedewerkers en bestuurders uit om samen na te denken over de werking en de toekomst van de VSF.Lees meer

Pagina's