Op 26 augustus 2020 bereikten de ministers voor Sport van de drie Gemeenschappen een akkoord over de concrete invulling van de kleurencodes groen, geel, oranje en rood. Zo hebben we uitgewerkte plannen voor sportbeoefening vandaag en voor als de situatie zou verslechteren. Via de kleurencodes wil de Vlaamse sportsector de sportbeoefening en de sportcompetities maximaal vrijwaren. We bezorgen de kleurencode aan de federaties en de lokale besturen. Zo hopen we eenvormigheid te krijgen in de beslissingen van de lokale besturen, als er lokaal tijdelijk strengere maatregelen worden ingesteld.
De vereenvoudigde procedure voor het toepassen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona zal na 1 september 2020 slechts gelden voor uitzonderlijk hard getroffen sectoren en ondernemingen. Minister van Werk Nathalie Muylle maakte bekend dat PC 329 erkend zou worden als zwaar getroffen sector, waardoor voor de hele sector de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona mogelijk zou zijn tot 31 december 2020. Het KB dat dit definitief vastlegt, moet nog gepubliceerd worden.
De overheid lanceerde in de afgelopen maanden heel wat relancemaatregelen om de zwaargetroffen sectoren te ondersteunen. Daarbij ook de consumptiecheques. Ze zijn volledig vrijgesteld van belastingen en socialezekerheidsbijdragen, en kunnen ook gebruikt worden in de sportsector. Lees meer over wat het is en hoe jij of je sportclub het kan gebruiken in onze nieuwe FAQ.
Oktober, dé maand voor geldacties in sportclubs en lokale verenigingen. Spaghettifestijnen, mosselsoupers, snoepverkoop, turnshows,… tal van activiteiten worden in het najaar georganiseerd om centjes binnen te brengen, de financiële clubwerking gezond te houden, extra materiaal aan te kopen of om sporters te plezieren met leuke extra-sportieve activiteiten.
Op woensdag 26 augustus hield de Vlaamse Sportfederatie haar jaarlijkse Algemene Vergadering. Naast de jaarlijks terugkerende agendapunten (overzicht vorig en komend werkingsjaar), stond onder andere ook een bestuursverkiezing op het programma.
Veel sportclubs zijn op zoek naar software om hun (vereenvoudigde) boekhouding te kunnen voeren. Op deze pagina kan je een overzicht van de meest gebruikte programma's vinden.
De voorbije weken heeft de klankbordgroep zich gebogen over het uitwerken van een kleurencode voor de sport. Minister Weyts heeft zijn goedkeuring gegeven en ook de andere gemeenschappen scharen zich achter het voorstel van de klankbordgroep. Er is deze morgen een gezamenlijk persbericht uitgestuurd. De kleurencodes worden nu ook verspreid naar de federaties en de lokale besturen. De bedoeling van de kleurencodes is om duidelijkheid en éénvormigheid te brengen voor de sportsector.Vlaanderen bevindt zich nu in code geel en volgt de richtlijnen die zijn uitgewerkt in het MB en de protocollen
Het zijn financieel onzekere tijden voor vele sportclubs. De inkomsten uit een kantine zijn vaak onmisbaar, maar het coronavirus zorgt voor een duidelijke verlaging van de omzet. Om de horecasector te steunen werd er een btw-verlaging op alcoholvrije dranken doorgevoerd waar ook cafetaria’s en kantines in de sport van kunnen genieten.
De wet op de overheidsopdrachten richt zich, zoals verwacht, vooral op overheidsinstanties. Toch vallen ook private organisaties in sommige gevallen onder deze wetgeving.
De Nationale Veiligheidsraad heeft op 23 juli 2020 beslist dat horecazaken vanaf 25 juli de aanwezigheid van hun gasten moeten bijhouden. Deze regels gelden ook voor sportkantines en cafetaria's.
13/08/2020 : Nu ook in de provincie Antwerpen sportactiviteiten kunnen doorgaan volgens de protocollen opgesteld door de Vlaamse sportpartners, kan er opnieuw in heel Vlaanderen gesport worden op hetzelfde niveau. Alle competities kunnen desgewenst hervatten. Vlaams minister van Sport Ben Weyts reageert positief, maar waarschuwt ook: “De Vlaamse sportsector blijft wel bij haar advies om zonder publiek te sporten. Net om zo de sportactiviteiten zelf te vrijwaren. We doen er alles aan zodat de Vlamingen kunnen blijven sporten, in veilige omstandigheden.”
Is jouw federatie op zoek naar ondersteuning om het transgenderbeleid in je sporttak uit te stippelen? Wij helpen graag!