Workshop 'Uitwisseling tussen club-API's'

Inhoud workshop

Als opgeleide club-API ben je verantwoordelijk om meldingen over grensoverschrijdend gedrag via het handelingsprotocol af te handelen binnen jouw sportclub. Tijdens dit uitwisselingsmoment voor club-API’s staan ervaringen uitwisselen centraal! Je bespreekt een aantal concrete cases van grensoverschrijdend gedrag met collega club-API’s en leert hoe zij hiermee omgaan binnen hun club. Je krijgt ook de kans om eigen cases voor te leggen en feedback te vragen aan andere club-API’s over jouw aanpak. Samen passen we het handelingsprotocol toe op deze cases en bespreken we de manier van aanpakken.

Afbeelding
logo van Sportieq

Dit uitwisselingsmoment wordt begeleid door een casemanager van Sportieq en heeft als belangrijkste doelstelling om ervaringen uit te wisselen en te leren van elkaar binnen een vertrouwelijke en discreet kader.

Duur

Deze workshop duurt ongeveer 2 uur.

Aantal deelnemers

Door het interactieve karakter van deze workshop is er een minimum van 10 deelnemers en een maximum van 15 deelnemers. 

Praktisch

  • Lokaal met 1 pc en beamer, scherm voor de docent.
  • Zaal voor capaciteit van 15 personen waarbij de deelnemers in een kring kunnen zitten. 
  • De aanvrager zorgt voor accommodatie, ontvangst, catering en afdrukken aangeleverd lesmateriaal.
  • De aanvrager zorgt voor de promotie van het traject.
  • Inschrijvingen kunnen via een online inschrijvingsformulier op de site van de Vlaamse Sportfederatie verlopen.
  • Achteraf verstuurt de Vlaamse Sportfederatie naar de aanwezigen een mail met o.a. een link naar een evaluatieformulier en info over het attest van deelname.

Kostprijs

Voor deze workshop hanteren wij een vaste kostprijs van 300 euro.