Verslagen

Deze verslagen zijn exclusief voor medewerkers van een sportfederatie. Je kan ze downloaden na login.

Verslagen bestuursorgaan

Het bestuursorgaan komt maandelijks samen. Hieronder kan je telkens het verslag van de vergadering raadplegen. De verslagen zijn enkel te downloaden door medewerkers van een sportfederatie, aangesloten bij de Vlaamse Sportfederatie.

Verslagen algemene vergadering

De Algemene Vergadering komst minstens éénmaal per jaar samen. Hieronder kan je telkens het verslag van de vergadering raadplegen. De verslagen zijn enkel te downloaden door medewerkers van een sportfederatie, aangesloten bij de Vlaamse Sportfederatie.

Verslagen Meetup

De Meetup is een bijeenkomst voor directeurs en voorzitters van sportfederaties en OSV's. De verslagen zijn enkel te downloaden door medewerkers van een sportfederatie, aangesloten bij de Vlaamse Sportfederatie.