Verenigingswerk

De Vlaamse Sportfederatie ijverde jarenlang voor het statuut verenigingswerk. In de zomer van 2018 kwam er eindelijk een oplossing voor vele trainers, coaches, officials en andere sportbegeleiders. De Bijkluswet maakte het mogelijk om op een administratief gemakkelijke én fiscaal interessante manier verenigingswerkers in te schakelen en correct te vergoeden. Maar de euforie duurde niet lang. In april 2020 trok het Grondwettelijk Hof een streep door de Bijkluswet. Welke stappen zetten we sindsdien in dit dossier?

Standpunt

 • Na de vernietiging door het Grondwettelijk Hof hebben de Vlaamse Sportfederatie en AISF (onze Waalse tegenhanger) een oproep gedaan naar de politiek om snel tot een oplossing te komen. Het kabinet van minister De Block en De Croo hebben snel gehoor gegeven aan onze oproep en betrokken ons in een nieuw wetsvoorstel voor het verenigingswerk.
   
 • Op dinsdag 29 september 2020 konden we op een hoorzitting in de commissie Sociale Zaken ons standpunt over het nieuwe wetsvoorstel geven. Samen met de collega's van AISF en ISB hebben we de noodzaak voor de sportsector aangetoond, een pleidooi gehouden voor het strikt afbakenen van de profielen die in aanmerking kunnen komen voor verenigingswerk. Als laatste hebben we zwaar aangedrongen op een administratief eenvoudig systeem.
   
 • Op woensdag 30 september 2020 werd het nieuwe regeerakkoord van de federale regering voorgesteld. Ook het verenigingswerk werd opgenomen: "We voeren in overleg met de betrokken sectoren een nieuwe regeling inzake verenigingswerk in, die in werking zal treden op 1 januari 2021. We houden hierbij rekening met de opmerkingen gemaakt door het Grondwettelijk Hof in haar arrest van 23 april 2020." Dit is uiteraard zeer positief en we zullen dan ook op korte termijn contact leggen met het kabinet van de nieuwe bevoegde minister Frank Vandenbroucke. 
   
 • Op dinsdag 18 november 2020 heeft minister Vandenbroucke zijn beleidsverklaring toegelicht in de Commissie Sociale Zaken. In de beleidsverklaring staat het volgende te lezen betreffende het verenigingswerk: "De wet van 18 juli 2018 “betreffende het economisch herstel en de versterking van de sociale cohesie”, betreffende onder meer het verenigingswerk, werd door het Grondwettelijk Hof nietig verklaard met ingang van 31 december 2020. In het licht van de lessen die uit dit arrest zijn getrokken, de beoordeling van voornoemde wet door de FOD Sociale Zekerheid en de recente adviezen van de Raad van State en de Nationale Arbeidsraad over het wetsontwerp nr. 50K1433 met betrekking tot het verenigingswerk, zullen we, in overleg met de betrokken sectoren, en in het bijzonder de sportsector, regels uitwerken die aansluiten op reeds bestaande regelgeving en die tegemoetkomen aan de specifieke noden van elke sector." . In de discussie heeft de minister aangegeven dat hij er nog steeds naar streeft om tegen 1 januari een al dan niet tijdelijke oplossing uit te werken voor o.a. de sportsector.
   
 • Op vrijdag 27 november 2020 vond er een eerste overleg plaatst tussen de Vlaamse Sportfederatie en het kabinet Vandenbroucke. We hebben de noodzaak voor een oplossing voor het verenigingswerk vanaf 1 januari 2021 nogmaals zwaar benadrukt. Een definitieve oplossing zou dan naar alle waarschijnlijkheid niet klaar zijn, maar het kabinet zoekt daarom naar een tijdelijke oplossing in afwachting van een definitieve regeling. Het kabinet gaf daarbij aan dat de Vlaamse Sportfederatie betrokken zal worden bij de uitwerking van zowel de tijdelijke als de definitieve regeling.
   
 • Op dinsdag 8 december herhaalden we in een open brief aan minister Vandenbroucke de nood aan een snelle oplossing. We maakten ook zelf aan het beleid een voorstel over met kant-en-klare amendementen op het voorliggende wetsvoorstel van Tania De Jonge om het wetsvoorstel volledig te enten op de sportsector. Dit in samenwerking met Joris De Wortelaer, de grondlegger van het semi-agorale statuut.
   
 • Op vrijdag 11 december werd door de meerderheid dan in de commissie Sociale Zaken een hele reeks amendementen ingediend. De amendementen hadden betrekking op de invoering van een extra 10% fiscale lasten en toevoegingen op vlak van arbeidsrecht. Deze amendementen werden door de Vlaamse Sportfederatie en Joris De Wortelaer gescreend en we formuleerden de grote pijnpunten in een persbericht.
   
 • In de commissie Sociale Zaken van 14 december werd het geamendeerde wetsvoorstel goedgekeurd door een meerderheid (13 stemmen 4, 1 tegen en 3 onthoudingen). Het voorstel werd ook enkele dagen later door de plenaire vergadering definitief goedgekeurd. De nieuwe regeling zal maximum tot 31 december 2021 gelden. Het komend jaar zal er gezocht worden naar een definitieve oplossing. Het BOIC, de Vlaamse Sportfederatie en AISF hebben in een gemeenschappelijk persbericht nogmaals laten blijken dat het gestemde wetsvoorstel geen oplossing biedt voor de sportsector.  
   
 • Sinds begin februari 2021 is het nieuwe platform voor het aangeven van het nieuwe verenigingswerk actief. De Vlaamse Sportfederatie heeft via webinars en een nieuwe brochure verenigingswerk de federaties en clubs geïnformeerd over de nieuwe wet. Daarnaast is er werk gemaakt van een nota met kant-en-klare amendementen om de nieuwe wet aan te passen en toepasbaar te maken voor de sportsector.
   
 • In overleg met de cultuursector wordt gezocht naar een gemeenschappelijk standpunt zodat we samen met een sterk dossier naar het beleid kunnen trekken. We zijn alleszins geen voorstander van het aanpassen van de regeling van artikel 17 (de huidige 25-dagen regeling) zoals door de Nationale Arbeidsraad wordt naar voor geschoven. De Vlaamse Sportfederatie blijft inzetten op een aanpassing van de huidige regelgeving in 2021 - zowel op vlak van administratie als op vlak van fiscaliteit.

Ondersteuning

Vanuit de Vlaamse Sportfederatie bieden we via onze gebruikelijke kanalen informatie aan rond dit onderwerp (brochure, bijscholing, begeleiding) voor sportclubs en sportfederaties.

Contact

Heb je suggesties? Of vragen?
Neem contact op met Robin Ramakers via robin@vlaamsesportfederatie.be of 09 396 80 60.

 

De Vlaamse Sportfederatie zit in een nieuw jasje!
Zelfde team, zelfde spirit, zelfde ondersteuning.
Voor sportfederaties én voor sportclubs (vroeger ‘Dynamo Project’).
Vanaf nu onder één naam: de Vlaamse Sportfederatie.
One team!

Afbeelding
Vlaamse Sportfederatie