Portretrecht

Tijdens activiteiten van de Vlaamse Sportfederatie worden af en toe sfeerbeelden of andere foto’s genomen.

Het staat iedereen vrij ervoor te kiezen niet in beeld te willen komen. Dit kan op eenvoudig verzoek op het moment zelf.

Indien het om portretfoto’s gaat, kan de geportretteerde gevraagd worden een akkoord te ondertekenen voor die photoshoot. Daarin staan de rechten en plichten van de verschillende partijen opgesomd.

Van webinars kan eventueel een opname gemaakt worden om deelnemers in staat te stellen deze terug te bekijken. Dit zal steeds vooraf aangegeven worden, en bij het starten van de opname nogmaals vermeld worden. Het staat iedereen vrij microfoon en/of camera uit te schakelen. Indien het platform dit toelaat wordt enkel een opname gedaan van de persoon die de webinar geeft.

Hieronder vind je een samenvatting van de punten die opgenomen worden in een akkoord voor photoshoots, en die ook van toepassing zijn op alle andere photoshoots.

  • De geportretteerde mag individuele beelden persoonlijk gebruiken en openbaar maken. Voor iedere vorm van commerciële (betalend, …) of politieke publicatie dient vooraf een toestemming verkregen worden van de cineast/fotograaf en de Vlaamse Sportfederatie. Dit volgens de wet betreffende het auteursrecht. Ook bewerkingen van de beelden zijn niet toegestaan zonder toestemming. De begunstigde van een toestemming ziet uitdrukkelijk af van het gebruik van de beelden op een manier die het privéleven of de reputatie van de geportretteerde of de Vlaamse Sportfederatie kan schaden, en van het gebruik van deze beelden in elke drager van pornografische, racistische of xenofobe aard of van elk ander schadelijk gebruik.
  • Indien de geportretteerde gebonden is door een exclusief contract betreffende het gebruik van het portret of van de naam, zal deze dit vooraf melden.
  • De Vlaamse Sportfederatie behoudt het eigendomsrecht op alle beelden. De beelden kunnen zowel intern als extern (bv. Website of brochure) gebruikt worden, evenals door de cineast/fotograaf in gesloten professionele kring (bv. portfolio). Buiten dit kader is een toestemming van het model noodzakelijk.
  • Er is geen vergoeding voor het recht op afbeelding van de geportretteerde of voor het auteursrecht van de cineast/fotograaf voorzien voor de genomen beelden, tenzij dit vooraf uitdrukkelijk is vastgelegd in een overeenkomst.
  • Bijgevolg en overeenkomstig de bepalingen inzake het recht op afbeelding, heeft iedere geportretteerde het recht zijn (expliciete of impliciete) toestemming hierrond terug in te trekken. Dit kan zoals aangegeven in ons document ‘Je rechten binnen GDPR’.
  • Als je bezwaar maakt tegen een specifieke foto, dan kan je dat melden via info@vlaamsesportfederatie.be en kan de foto verwijderd worden.

WIJZIGINGEN

De Vlaamse Sportfederatie kan deze verklaring steeds wijzigen. De laatste versie is beschikbaar op de website. De laatste wijziging gebeurde op 18/05/2022.

Ben je op zoek naar meer informatie over een ander thema, kies dan voor de uitgebreide uitleg per thema op Privacy en algemene informatie.