Producten

280 Discussietool federatie van de toekomst
319b Sjabloon functionerings- en evaluatiegesprek leidinggevende
224 Bestuurscommissies
279 Marketingtoolbox
218 Benoemingscomité
210 Model benoemingsbrief
220 Risicoanalyse en -beheersing
213 Functioneringsgesprek
222 Model tuchtreglement
225 Match-fixing
319a Sjabloon functionerings- en evaluatiegesprek
221 Reglementen en klachtenprocedures
219 Sociale verantwoordelijkheid
217 Informatie clubs
216 Belangenconflicten
215 Gedragscode
214 Zelfevaluatie bestuur
212 Onverenigbaarheden rvb
211 Bestuursmodel
209 Introductieprocedure bestuursleden
207 Management bestuursvergaderingen
205 Bestuursprofielen
208 Bestuurswissels
204 Jaarverslag
203 Beleidsplan visualiseren
202 Organigram
278 Plan je beleidsplanningsproces
277 Poster beleidsplanningsproces
276 Tijdslijn
275 Meetplan
273 Indeling beleidsplan
272 Medewerkersplan
270 Indicatoren
269 Operationaliseren strategische doelstellingen
268 Doelstellingen
267 Beleidsopties
265 Confrontatie-inspiratiematrix
264 SWOT-analysetabel
263 Analysetabellen
262 Omzetten trends naar OT
260 Interne analyse
259 Profiel
258 Formuleren missie
257 Evalueren missie
256 Tijdslijn - overzicht beleidsplanningsproces
255 Samenstelling beleidsplanningsteam
254 Lessen vorig beleidsplanningsproces
253 Evalueren vorig beleidsplan en beleidsplanningsproces
252 Moeten doelen altijd SMART zijn?
251 Prioriteitenmatrix
250 Opmaken van een beleidsplan
201 Zelfscan code goed bestuur
235 Better boards, stronger sport
223 Basisregels voor tuchtprocedures
302 Tips en tools voor bevragingen

FAQ

Coronacrisis: Invloed corona op beleidsfocus sportkampen
Coronacrisis: Noodfonds Vlaamse regering
Coronacrisis: Gedragscodes en protocollen
Coronacrisis: Brief Sport Vlaanderen inzake decreet georganiseerde sportsector
Coronacrisis: Heropstart sportsector fase 1- nieuwe regelgeving vanaf 4 mei
Coronacrisis: Richtlijnen federaties rond de heropstart sport vanaf 4 mei
Coronacrisis: Ik ben als Vlaamse onderneming niet gesloten, maar mijn omzet is wel drastisch gedaald. Kan ik een premie krijgen?
Coronacrisis: Overzicht compensatiemaatregelen
Coronacrisis: Kunnen vrijwilligers klusjes/onderhoudswerken doen in de sportclub?
Hoe combineer je meerdere wijzigingen van de statuten?
Welke documenten moet je indienen wanneer ik de naam van mijn vzw wil veranderen?
Coronavirus: Wordt de aanmoedigingspremie voor werknemers uitgebreid?
Coronavirus: Zijn sportclubs/sportfederaties verplicht om een deel van het lidgeld terug te betalen?
Coronavirus: Is de regeling i.v.m. fiscale aftrek inschrijvingsgeld voor afgelaste jeugdactiviteiten ook geldig voor jeugdsportactiviteiten?
Coronavirus: Zijn er steunmaatregelen voor vaste kosten zoals elektriciteit, gas, water,...?
Coronavirus: Welke steunmaatregelen kent de Vlaamse Belastingdienst toe ten aanzien van allerhande Vlaamse belastingen (onroerende voorheffing, verkeer, registratie, erfrecht, ....)?
Coronavirus: Welke steunmaatregelen kent de FOD Financiën toe ten aanzien van schulden m.b.t. bedrijfsvoorheffing, btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting?
Coronavirus: Waar moet je op letten als je online gaat vergaderen?
Coronavirus: Zijn er gevolgen door tijdelijke werkloosheid bij federaties?
Coronavirus: Blijft de indieningsdatum van 1 september voor het sportbeleidsplan door de sportfederaties behouden?
Coronavirus: Met welke activiteiten mag tijdelijke werkloosheid gecombineerd worden?
Coronavirus: wat zijn de fiscale gevolgen voor verenigingen?
Coronavirus: Wat met hengelen/vissen en watersport?
Coronavirus: Mag een toeristische motorrijder, aangesloten bij de officiële federatie, nog individueel sporten (lees: motorrijden)?
Coronavirus: Welke steunmaatregelen zijn er van de banken ten aanzien van schulden m.b.t. o.a. leningen?
Coronavirus: preventiemaatregelen en arbeidsrechtelijke gevolgen?
Coronavirus: Wat met decreet niet-betaalde sportbeoefenaar en vrije opzegperiode?
Coronavirus: Kan ik als sportvrijwilliger ook vrijwilligerswerk doen in het kader van corona?
Coronavirus: Moet je als organisator van een afgelast evenement voorzien in een terugbetaling van het toegangsticket/inschrijvingsgeld?
Coronavirus: Komt er een uitstel betreffende de rapportering bij Sport Vlaanderen?
Coronavirus: Kunnen atleten met topsportstatuut blijven trainen?
Coronavirus: Wanneer moeten de convenanten voor de beleidsfocussen ondertekend zijn door de voorzitter?
Coronavirus: Mag mijn federatie het reglement beleidsfocus jeugdsport aanpassen?
Coronavirus: Ontvangt mijn federatie subsidies van Sport Vlaanderen voor geannuleerde evenementen?
Coronavirus: Kunnen sportkampen doorgaan tijdens de paasvakantie?
Coronavirus: Kunnen sportactiviteiten nog doorgaan? Stand van Zaken tot en met 3 mei 2020
Coronavirus: Kan je organisatie tijdelijke werkloosheid voor werknemers inroepen?
Coronavirus: Welke maatregelen zijn er genomen tegen inkomstenverlies?
Coronavirus: Wat als je (binnenkort) een algemene vergadering gepland had?
Beleidsplanning in zicht! Welke ondersteuning biedt VSF?
Welke ondersteuning biedt VSF op vlak van goed bestuur?
Een beleidsplan schrijven, hoe begin je eraan?
Welke documenten moet je indienen wanneer ik de zetel van mijn vzw wil verplaatsen?
Waar vind ik het excel-sjabloon van Sport Vlaanderen voor het opmaken en opvolgen van het beleidsplan?
Wat te doen na het plaatsvinden van je Algemene Vergadering?
Welke documenten moet je indienen wanneer je de statuten van de vzw wilt wijzigen?
Welke (publicatie)kosten zijn verbonden aan een vzw?
Welke documenten moet je indienen wanneer het bestuur van je vzw wijzigt?
Wat zijn de jaarlijkse verplichtingen van een vzw?