Producten

201 Better boards, stronger sport
202 (Zelf)evaluatie raad van bestuur
203 (Zelf)evaluatie bestuursleden
204 Gewenste competenties in de raad van bestuur
205 Organisatie van bestuursvergaderingen
206 Competenties raad van bestuur in kaart
207 Gedragscode bestuursleden
208 Beleid belangenconflicten
209 Registratie belangen bestuurders
210 Introductieprocedure bestuursleden
211 Tips functieprofielen bestuursleden
212 Functieprofielen bestuursleden en voorzitter
214 Zelfscan code goed bestuur
215 Organigram
216 Beleidsplan visualiseren
217 Jaarverslag
218 Notulen rvb
219 Notulen AV
220 Bestuurswissels
221 Rapporteren goed bestuur
222 Bestuursprofielen
223 Management bestuursvergaderingen
224 Introductieprocedure bestuursleden
225 Bestuursmodel
226 Onverenigbaarheden rvb
227 Zelfevaluatie bestuur
228 Gedragscode
229 Belangenconflicten
230 Informatie clubs
231 Sociale verantwoordelijkheid
232 Klachtenprocedures
233 Match-fixing
234 Model Gedragscode NOC*NSF
235 Functioneringsgesprek
236 Model klachtenreglement NOC*NSF
237 Model bestuursprofiel NOC*NSF
238 Visueel model Onverenigbaarheid Bestuursfuncties
239 Model Evaluatie Bestuur NOC*NSF
240 Model Proces Bestuursvergaderingen NOC*NSF
241 Risicoanalyse en -beheersing
242 Model processen bestuursvergaderingen
243 Model benoemingsbrief
244 Benoemingscomité
245 Bestuurscommissies
250 Opmaken van een beleidsplan
251 Prioriteitenmatrix
252 Moeten doelen altijd SMART zijn?
253 Evalueren vorig beleidsplan en beleidsplanningsproces
254 Lessen vorig beleidsplanningsproces
255 Samenstelling beleidsplanningsteam
256 Tijdslijn - overzicht beleidsplanningsproces
257 Evalueren missie
258 Formuleren missie
259 Profiel
260 Interne analyse
262 Omzetten trends naar OT
263 Analysetabellen
264 SWOT-analysetabel
265 Confrontatie-inspiratiematrix
267 Beleidsopties
268 Doelstellingen
269 Operationaliseren strategische doelstellingen
270 Indicatoren
272 Medewerkersplan
273 Indeling beleidsplan
274 Actieplan
275 Meetplan
276 Tijdslijn
277 Poster beleidsplanningsproces
278 Plan je beleidsplanningsproces
279 Marketingtoolbox
300 Model tuchtreglement
301 Basisregels voor tuchtprocedures
302 Tips en tools voor bevragingen
319a Sjabloon functionerings- en evaluatiegesprek
319b Sjabloon functionerings- en evaluatiegesprek leidinggevende