Producten

280 Discussietool federatie van de toekomst
319b Sjabloon functionerings- en evaluatiegesprek leidinggevende
224 Bestuurscommissies
218 Benoemingscomité
210 Model benoemingsbrief
220 Risicoanalyse en -beheersing
213 Functioneringsgesprek
222 Model tuchtreglement
225 Match-fixing
319a Sjabloon functionerings- en evaluatiegesprek
221 Reglementen en klachtenprocedures
219 Sociale verantwoordelijkheid
217 Informatie clubs op federatiewebsite
216 Belangenconflicten
215 Gedragscode
214 Zelfevaluatie bestuur
212 Onverenigbaarheden bestuursorgaan
211 Bestuursmodel
209 Introductieprocedure bestuursleden
207 Management bestuursvergaderingen
205 Bestuursprofielen
208 Bestuurswissels
204 Jaarverslag
203 Beleidsplan visualiseren
202 Organigram
278 Plan je beleidsplanningsproces
277 Poster beleidsplanningsproces
276 Tijdslijn
275 Meetplan
273 Indeling beleidsplan
272 Medewerkersplan
270 Indicatoren
269 Operationaliseren strategische doelstellingen
268 Doelstellingen
267 Beleidsopties
265 Confrontatie-inspiratiematrix
264 SWOT-analysetabel
263 Analysetabellen
262 Omzetten trends naar OT
260 Interne analyse
259 Profiel
258 Formuleren missie
257 Evalueren missie
256 Tijdslijn - overzicht beleidsplanningsproces
255 Samenstelling beleidsplanningsteam
254 Lessen vorig beleidsplanningsproces
253 Evalueren vorig beleidsplan en beleidsplanningsproces
252 Moeten doelen altijd SMART zijn?
251 Prioriteitenmatrix
250 Opmaken van een beleidsplan
201 Zelfscan code goed bestuur
223 Basisregels voor tuchtprocedures
302 Tips en tools voor bevragingen