Producten

201 Zelfscan code goed bestuur
202 Organigram
203 Beleidsplan visualiseren
204 Jaarverslag
205 Bestuursprofielen
207 Management bestuursvergaderingen
208 Bestuurswissels
209 Introductieprocedure bestuursleden
210 Model benoemingsbrief
211 Bestuursmodel
212 Onverenigbaarheden rvb
213 Functioneringsgesprek
214 Zelfevaluatie bestuur
215 Gedragscode
216 Belangenconflicten
217 Informatie clubs
218 Benoemingscomité
219 Sociale verantwoordelijkheid
220 Risicoanalyse en -beheersing
221 Reglementen en klachtenprocedures
222 Model tuchtreglement
223 Basisregels voor tuchtprocedures
224 Bestuurscommissies
225 Match-fixing
235 Better boards, stronger sport
250 Opmaken van een beleidsplan
251 Prioriteitenmatrix
252 Moeten doelen altijd SMART zijn?
253 Evalueren vorig beleidsplan en beleidsplanningsproces
254 Lessen vorig beleidsplanningsproces
255 Samenstelling beleidsplanningsteam
256 Tijdslijn - overzicht beleidsplanningsproces
257 Evalueren missie
258 Formuleren missie
259 Profiel
260 Interne analyse
262 Omzetten trends naar OT
263 Analysetabellen
264 SWOT-analysetabel
265 Confrontatie-inspiratiematrix
267 Beleidsopties
268 Doelstellingen
269 Operationaliseren strategische doelstellingen
270 Indicatoren
272 Medewerkersplan
273 Indeling beleidsplan
274 Actieplan
275 Meetplan
276 Tijdslijn
277 Poster beleidsplanningsproces
278 Plan je beleidsplanningsproces
279 Marketingtoolbox
302 Tips en tools voor bevragingen
319a Sjabloon functionerings- en evaluatiegesprek
319b Sjabloon functionerings- en evaluatiegesprek leidinggevende